forebygging.no nyhetsbrev

Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»?

Barn som pårørende er gradvis blitt mer synlig for helsepersonell, i faglitteraturen og for offentligheten/media, men det er fortsatt en vei å gå. I denne kronikken diskuterer forfatterne av boka «Familier i motbakke» hva som må til for å redusere barnas belastning og gi hjelp til mestring når de lever med alvorlig syke eller rusavhengige foreldre.

Les kronikken >> Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»?

 

Den risikable ungdomsfylla - de lange linjene fra barneårene

I denne kronikken setter Anne Kjeldsen, postdoktor ved Folkehelseinstituttet, søkelyset på den risikable ungdomsfylla. Hun undrer seg over hvorfor de fleste alkoholforebyggende tiltak settes inn nært i tid til selve alkoholbruken - det vil si i ungdomsårene - og ikke tidligere? Dette med bakgrunn i at forskning tyder på at problemdrikking hos unge har forløpere som er til stede allerede i barneårene.

Les kronikken >> Den risikable ungdomsfylla - de lange linjene fra barneårene

 

Kan vi nå de unge og utsatte?

«Oppsøkende ungdomsarbeid bør bli en tydelig, nasjonal satsning dersom vi skal lykkes med tidlig intervensjon overfor utsatte unge». Dette er en av oppfordringene Henning Pedersen, ved KoRus-Oslo, kommer med i kronikken «Kan vi nå de unge og utsatte?»

Les kronikken >> Kan vi nå de unge og utsatte?

 

Gatenær 2016

Forebygging.no filmet konferansen Gatenær 2016, som nylig ble arrangert i Oslo. Med utgangspunkt i praksiserfaringer fra de gatenære tjenestene setter Gatenær 2016 fokus på de mest utsatte unge i samfunnet vårt. Hvordan forstår vi utenforskap? Hvilke ressurser og utfordringer preger ungdomstiden? Hva fungerer?

Se filmopptak fra konferansen >> Gatenær 2016

 

Bokomtale: Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning

Boka er skrevet av Jørgen G. Bramness, og handler om hvordan vi forholder oss til den stadige flommen av forskningsresultater. Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig, men hvordan unngå overforenkling eller at budskapet blir fordreid? I sin omtale av boka løfter Bergljot Baklien frem sentrale poeng, som at det ser ut til å være greit å bruke forskning når den kan styrke de standpunktene man allerede har. Da kan forskning gi legitimitet. Men hvis forskningsresultatene ikke passer, er det også lov å si «det tror jeg ikke noe på».

Les Bergljot Baklien sin omtale av boka >> Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning

 

«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging

På kommunetorget.no har John Pløger, Professor i samfunnsplanlegging, nylig publisert en artikkel. I artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark.

Les artikkelen >> «Svake røster» og involvering i kommunal planlegging

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.