forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak fra Gatenærkonferansen 2018

Gatenærkonferansen 2018 gikk av stabelen 25-26 april i Oslo. Tema for årets konferanse var Hvem er de mest utsatte, og hvordan kan vi nå dem? Forebygging.no filmet konferansen, som hadde mange interessante temaer og dyktige foredragsholdere. Arrangører var KoRus-OSLO, Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Se filmopptakene >> HER

 

Samhandling uten «kasteballer»

Det er mange potensielle hjelpetjenester for barn, unge og deres familier. Noen ganger faller dessverre utsatte barn og unge mellom tjenestene, og blir «kasteballer» i et ikke-velfungerende samarbeid», mener Per Håkan Brøndbo, instituttleder ved RKBU Nord. I kronikken beskriver han sentrale faktorer som bidrar til bedre samhandling, som igjen kan føre til at flere barn og unge med sammensatte utfordringer får god nok hjelp.

Les kronikken >> HER

 

Ungdom bør være aktive deltakere i Ungdata

I praksiserfaringen forteller Emma Granholm, leder i Fauske Ungdomsråd, om hvordan de ble involvert da Fauske kommune gjennomførte Ungdataundersøkelsen. De var med i planleggingen, og deltok i etterarbeidet med å peke ut målsettinger for oppfølgingsarbeidet. Samtidig skriver hun at Ungdomsrådet ikke vet hvordan kommunen har jobbet videre med de målene som ble satt på bakgrunn av resultatene.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

Boka "Tett på" er en solid sammenkverning av konkrete erfaringer med en utsatt og ofte negativt omtalt elevgruppe, samt forskning om frafall og skolevegring. Temaet er høyst aktuelt og «snakker» egentlig til alle som er foreldre, eller som på ett eller annet vis er opptatte av barn og unges ve og vel. Det skriver Vegard A. Schancke i denne bokomtalen. Forfattere av boka er Maila Inkeri Olsen og Lene Holmen, begge allmenlærere i «bunnen», og med lang og allsidig fartstid fra skoleverket og hjelpetjenester.

Les bokomtalen >> HER

 

Hvordan bruke resultatene fra Ungdata junior? – fra et helseperspektiv

Ungdata junior er en spørreundersøkelse med barn fra 5.-7. trinn. I kronikken beskrives det hvordan skolehelsetjenesten har brukt de helserelaterte dataene fra undersøkelsen, i sitt arbeid med å utvikle tjenester rettet mot denne aldersgruppen. Dialog med barn, ungdom og foreldre har vært en viktig del av dette arbeidet. Forfatter er Grethe A. Cederkvist, avd.leder ved skolehelsetjenesten for barn og prosjektleder for Ungdata junior i Bærum kommune. 

Les kronikken >> HER

 

Trongare vilkår for normalitet?

Hvor går grensen mellom normalitet og avvik? Det spørsmålet drøfter professor Tor-Johan Ekeland i denne kronikken. Han skriver blant annet at det har stor betydning for individet, pårørende, helse- og sosialvesenet, samfunnet og for kulturen hvordan vi definerer grensen mellom normalitet/avvik og helse/uhelse.

Les kronikken >> HER

 

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

«Relasjoner preget av varme, tillit, aksept og respekt har betydning for opplevelsen av å motta god hjelp og støtte. Relasjonen er fagutøvelsens omdreiningspunkt for mange av velferdsstatens yrker», skriver Vegard A.Schancke i denne bokomtalen. Han mener de to forfatterne, Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken, elegant demonstrerer hvordan kompetanseutvikling på dette feltet kan skje i praksis.

Les bokomtalen >> HER

 

Festivaler og russetreff - fest og moro i trygge rammer?

I norske kommuner avdekkes det klare brudd på alkoholloven knyttet til festivaler, arrangementer og russetreff. Politiet har utfordringer i å håndheve forbudet mot drikking av alkohol på slike arrangement, noe som flere steder har ført til fyll og uønskede hendelser. En klarere nasjonal, forebyggende strategi er nødvendig for å skape trygge rammer rundt arrangementene, skriver Helge Fredriksen, rådgiver KoRus-Sør i kronikken.

Les kronikken på kommunetorget.no

 

Personvernet på forebygging.no

I forbindelse med den nye personopplysningsloven som trer i kraft i juli, har forebygging.no tatt en gjennomomgang av våre rutiner på personvern. Kort fortalt er de få personopplysninger vi lagrer om våre abonnenter i trygge hender. Vi deler ikke personopplysninger med andre. Forebygging.no er en ikke-kommersiell tjeneste og vår databehandling er kun av legitim interesse. Vi sender ut informasjon til våre abonnenter på bakgrunn av oppdraget vi har fra Helsedirektoratet. Nyhetsbrevet fra forebygging.no kommer ut 6 ganger i året. Vi ønsker naturligvis at du fortsatt ønsker våre nyhetsbrev.

Du kan lese om vår personvern-policy på forebygging.no >> HER

Du kan melde deg av nyhetsbrevet >> HER

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.