forebygging.no nyhetsbrev

Ny nettressurs: Program for folkehelsearbeid i kommunene

Nylig lanserte vi en ny nettressurs på forebygging.no. Fra 2019 er alle kommuner og fylker med i Program for folkehelsearbeid. En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene. Nå kan man finne informasjon om utviklede og iverksatte folkehelsetiltak på handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

 

Bokomtale: Sosial kontroll

Boka er skrevet av Thomas Ugelvik, og viser hvordan sosial kontroll er en dimensjon som gjennomsyrer samfunnsstrukturen. I følge Bergljot Baklien, som har skrevet omtalen, er forfatteren en god formidler og den er temmelig fri for kompliserende fagspråk. Boka er spekket med eksempler som illustrerer ulike former for sosial kontroll.

Les bokomtalen >> HER

 

Artikkel: Unge på vei ut av barnevernets omsorg trenger noen som både bryr seg og bryr seg om dem

I denne artikkelen retter Elisabeth Backe-Hansen, forsker ved NOVA/OsloMet, søkelyset på hvordan unge voksne, som har vært under barnevernets omsorg, blir fulgt opp. Det foreligger mye forskning som viser at ettervern hjelper. Spørsmålet er likevel om hjelpen som gis i form av ettervern når mange nok, varer lenge nok, er treffsikker nok og gis på riktig måte. Artikkelen bygger på resultatene fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt, med navnet «Against all odds».

Les artikkelen >> HER

 

Kronikk: Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

På slutten av 1990 tallet var 15-16 åringene på Island blant de som ruset seg mest i Europa. I dag er situasjonen snudd på hodet. Helge Fredriksen, rådgiver ved KoRus-Sør, beskriver i denne kronikken noen grep Islendingene har gjort for å få til denne positive endringen av tenåringenes rusvaner.

Les kronikken >> HER

 

Bokomtale: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

Boka til Siri Søftestad hjelper oss med forståelsen at å avdekke seksuelle overgrep mot barn handler om mer enn skjemaer, rutiner og handlingsveiledere. I dette feltet må kunnskap, erfaring og klokskap oppvurderes og oppjusteres. Ved å legge inn noen punkter til ettertanke og refleksjon etter hvert kapittel styrker forfatteren leseren i oppøvelsen av å tenke rundt sin egen praksis. Dette er et godt grep. Det mener Lena Benedicte Müller, som har skrevet denne omtalen.

Les bokomtalen >> HER

 

Videoforelesning: Korleis lukkast med prosjektarbeid?

I denne videopresentasjonen gir Reidar Dale, spesialrådgiver ved KoRus-Bergen, konkrete tips om hvordan du kan utarbeide et tydelig prosjektmandat. Noe av det du kan få vite mer om er blant annet organisering, roller, mål og prosjektstyring.

Se foredraget >> HER

 

Bokessay: Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse

«Jeg har en medfødt muskelsykdom. Jeg er rullestolbruker. Jeg har høy utdannelse. Jeg er i jobb. Jeg er familiefar. Jeg er tilsynelatende vellykket. Hva skulle til for å komme hit?» Dette er rammene for denne boka, skrevet av Jan Grue. Bergljot Baklien skriver i dette bokessayet at boka har mange lag, den berører og språket er veldig konkret. Hun mener det ligger to implisitte konklusjoner om velferdsstaten i boka: Betydningen av de rette foreldrene og velferdsstatens og hjelpeapparatets språk. Boka fikk Kritikerprisen 2018, og er i tillegg nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Les bokessayet >> HER

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.