forebygging.no nyhetsbrev

Forebygging.no har blitt 20 år!

1.juli 2000 ble nettressursen lansert. Opprinnelig var tanken å utarbeide en forebyggingshåndbok i papirformat, men det endte med etablering av en nettbasert tjeneste. Fra starten og frem til og med 2009 var Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) oppdragsgiver. Fra 2010 overtok Helsedirektoratet oppdragsgiveransvaret. KoRus-Nord hadde utviklingsansvaret for tjenesten og har drifts- og redaksjonsansvaret. Det har skjedd mye på disse 20 årene, og forebygging.no har etablert seg som en mye brukt kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse og rusforebyggende arbeid. I dag feirer vi med å lansere en ny startside.

Sjekk ut den nye startsiden >> HER

 

Artikkel: Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Et forslag til rammeverk for å veie fordeler mot ulemper

Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg lanserer i denne fagfellevurderte artikkelen et rammeverk som kan brukes for å identifisere og vurdere ønskede og uønskede konsekvenser fra ulike typer markedsregulering av nye nikotinprodukter som e-sigaretter, tobakksfri snus og forbrenningsfrie sigaretter.

Les artikkelen >> HER

 

Artikkel: Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida

Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får egne barn. Hvordan skal en forebygge at barna utvikler egne rusproblemer eller tilsvarende vanskeligheter? Dette spørsmålet belyser Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland i denne fagfellevurderte artikkelen.

Les artikkelen >> HER

 

Essay: Det alminnelige som forsvant i koronaens tid – bekreftelsenes betydning

«Det alminnelige er blitt borte for meg. Så her sitter jeg, selskapssyk og sulten på sosialt samvær, samtidig som jeg helst vil slippe å forholde meg til andre». Koronatiltakene har endret den alminnelige, hverdagslige samhandlingen vi har hatt med hverandre. Astrid Skatvedt og Bergljot Baklien deler sine tanker om hva koronanedstengingen gjør med oss.

Les essayet >> HER

 

Kronikk: Et helsefremmende blikk på puben

Nå er gjenåpning av utesteder i gang etter smittevernstiltakene som ble innført i mars, og det er etterlengtet for mange. Ofte er det utfordringer med alkohol og helseskader som er tema når en skal drøfte utesteder og helse, men kan puber også bidra til å fremme helse? Det spørsmålet belyser Nina Sterner i denne kronikken.

Les kronikken >> HER

 

Praksiserfaring: Å utvikle gode tiltak. Styrking av kontekstperspektivet i BTI

Når vi har en bekymring rundt et barn, er det lett å rette et for sterkt søkelys på hva det er med barnet som utløser denne oppmerksomheten vi har, framfor å ta et skritt tilbake og se på konteksten barnet lever i, og ikke minst på vår egen tjeneste. I denne praksiserfaringen forteller Petronelle Herbern hvordan de jobber med kontekstperspektivet knyttet til Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel Nordre Aker i Oslo.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Bokomtale: Slipp meg fri! Om terapien etter seksuelle overgrep og vold

Denne boka er skrevet av Angelica Kjos og hennes terapeut Atle Austad. De gir et innblikk i terapien etter seksuelle overgrep. Boka gir håp til barnevernsarbeidere som jobber med ungdom med store vansker, terapeuter som skal jobbe med klienter med store traumeutfordringer, og ikke minst andre som selv har vært utsatt for traumer. Den tydeliggjør også hvor viktig det er å være tålmodig i arbeidet med mennesker utsatt for traumer, og hvor lang tid det kan ta å få til en endring. Det mener Psykologspesialist Cathrine Eide, som har skrevet omtalen.

Bokomtalen kan leses >> HER

 

Bokomtale: Se deg over skuldra

Denne romanen er skrevet av Ola Fadnes, og er en slags skjønnlitterær fagbok. Dette er en bok som hyller barnevernsarbeideren. Den enes kamp mot systemet, med sin klare lojalitet til ungene og de som trenger det mest. Omtaler Rikke Raknes mener boka er skrevet med hjertet, «.. både for de som kommer i kontakt med, og de som arbeider i barneverntjenesten i kommunen». Det er en lettlest bok, som egner seg for studenter, politikere og egentlig alle som ønsker å vite litt mer om hva barnevernet er uten å måtte lese lovverk og fagbøker.

Les bokomtalen >> HER

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.