forebygging.no nyhetsbrev

Moderne oppvekst på boks: Om dataspill, unge, identitet og læring

«Dataspill. Smak på ordet. For noen tilhører ordet det negative, fiktive og problemskapende, mens for andre er ordet forbundet med lek, kreativitet og læring». I denne artikkelen gir Stian Overå, spesialrådgiver ved KoRus-Øst, et innblikk i dataspill med utgangspunkt i barns egne erfaringer, perspektiver og forståelser. Analysene peker på at dataspill utgjør en viktig byggekloss når mange unge setter sammen sine identiteter og jevnalderkulturer.

Les artikkelen >> Moderne oppvekst på boks: Om dataspill, unge, identitet og læring

 

Norsk forening for spillproblematikk, seminar 2016

Norsk Forening for Spillproblematikk arrangerer årlig et seminar for fagfolk og andre interesserte innen feltet. I år var forebygging.no til stede og filmet noen av foredragene. Her kan du bl.a se og høre om spillopplevelser og kontroversielt innhold i spill, spillpolitikk, omfang av penge- og datasillproblematikk i Norge og identitet, kjønn og homoseksualitet i dataspill.

Se filmopptak fra konferansen >> NFSP - Norsk forening for spillproblematikk, seminar 2016

 

Ungdom tåler krav

I høst blir en nasjonal fraværsgrense i videregående skole innført. Mange har vært kritisk til en slik grense, men Trude Havik, postdoktor ved Læringsmiljøsenteret, mener det er positivt for de fleste elever. I denne kronikken beskriver hun bl.a hvordan en fraværsgrense kan bidra å ruste elevene på arbeidslivets krav, forebygge udokumentert fravær og være et redskap til å registrere og tidlig stoppe en negativ utvikling.

Les kronikken >> Ungdom tåler krav

 

Russetiden 2016: Om å sitte i glasshus og drikke vin

Mai er over, og mange foreldre puster nok litt lettet ut når ungdommen i huset er ferdig med russetiden. Hvorfor er det slik at foreldre og andre voksne år etter år reiser pekefingeren mot russen og deres alkoholbruk, samtidig som man selv sitter med vinglasset i hånden? Dette er et spørsmål Trude Aalmen, «russemamma» og seniorrådgiver ved KoRus-Nord, tar opp i denne kronikken.

Les kronikken >> Russetiden 2016: Om å sitte i glasshus og drikke vin

 

Bokomtale: Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er en lettlest og engasjerende bok som gir gode beskrivelser av ungdoms erfaringer, og som sier noe om hvordan fagfolk kan gjøre en enda bedre jobb. Det skriver Rikke Raknes i sin omtale av boka.

Les bokomtalen av Rikke Raknes >> Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

 

Bokomtale: Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Boka er skrevet av Tore Hansen, og er i første rekke ment som lærebok. Bergljot Baklien, som har omtalt boka, mener den også bør være av interesse for praktikere og fagfolk som ønsker en bedre forståelse av hvordan offentlig politikk produserer og fordeler tjenester og goder. Som hun skriver: «Temaene er viktige og den historiske oversikten god. Derfor kan den anbefales for alle som er interessert i hvordan politikk blir til».

Les Bergljot bakliens bokomtale >> Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

 

Bokomtale: Jeg trenger noen å være glad i

Boken «Jeg trenger noen å være glad i», er skrevet av Grete Lillian Moen. Den er godt egnet for alle som møter barn og ungdom som vokser opp i familier med psykisk lidelse, overgrep, rusmisbruk og/eller vold. Vegard A. Schancke har skrevet omtale, og sier blant annet: "Boken er ingen leksjon i «how to do it», men langt på vei et ydmykt, godt bearbeidet og velskrevet «refleksjonsnotat» over egen praksis i møte med sårbare barn, ungdom og deres familier. Dette gjør boken nyskapende og spennende".

Les Vegard Schancke sin omtale av boka >> Jeg trenger noen å være glad i

 

Tillit, en forutsetning for folkehelse

Artikkelen «Tillit, en forutsetning for folkehelse» er skrevet av Silje C. Wangberg til kommunetorget.no. Hun skriver at tillit, tiltro til våre medmennesker, og til de vi har gitt mandat til å styre oss, er et viktig fundament for et velfungerende og helsefremmende samfunn. I artikkelen peker Wangberg både på hvorfor tillit er viktig og hvordan vi kan fremme tillit i samfunnet.

Les artikkelen på kommunetorget.no >> Tillit, en forutsetning for folkehelse

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.