forebygging.no nyhetsbrev

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

I barnehager og skoler er barns sosiale kompetanse og sosiale ferdigheter av stor betydning. I denne artikkelen gir Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, en grundig innføring i hva sosial kompetanse handler om og hvordan vi kan tilrettelegge for sosial kompetanseopplæring. Artikkelen tar også for seg hvilken betydning sosial kompetanse har for positiv atferd, skoleprestasjoner og forholdet til venner og familie.

Les artikkelen >> HER

 

MED ungdom i fokus

«MED ungdom i fokus» legger til rette for medvirkning av barn og unge i kommunal planlegging. I denne praksiserfaringen deler Harald Fåkvam og Ann Kristin Kummernes, begge ansatt i prosjektet, sine erfaringer om hvordan de unge kan bidra i arbeid med f.eks oppvekstplaner, arealplaner, levekårsplaner og skolestruktur. Det viktigste redskapet er Fokusdager, hvor barn og unge samles for å diskutere et gitt tema, utvikle ideer og kommer med forslag til forbedringer.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO (Parent Management Training – Oregon)

Anett Apeland og Hanne Liland, psykologspesialister ved NUBU, gir i denne artikkelen både en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan vi kan hjelpe foreldre å regulere egne følelser når det er høyt konfliktnivå i familien. Forfatterne tar utgangspunkt i foreldretreningsprogrammet Parent Management Training – Oregon (PMTO). Et viktig mål er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling hos barnet.

Les artikkelen >> HER

 

Ungdata som utgangspunkt for et cannabisforebyggende prosjekt

Ungdata-resultatene på cannabisbruk i Oppegård kommune skapte bekymring. I denne praksiserfaringen forteller Gregory Gurvich, fagleder hos utekontakten i Oppegård kommune, om hvordan SLT og utekontakten tok tak i denne utfordringen. Tiltakene handler om oppsøkende virksomhet med spesiell fokus på rus, oppfølging av ungdom i risikosonen, samt kunnskapsformidling knyttet til forebygging av rusproblematikk til både ungdom og foreldre. 

Les praksiserfaringen >> HER

 

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

Morten Holmboe har skrevet en lett forståelig bok om juridiske kompliserte spørsmål. Dette er spørsmål som angår alle folk i Norge, ikke bare jurister og fagpersoner. Boka er disponert slik at det skal være mulig å lese bare deler av den, og likevel få svar på det man lurer på. Advokat Tine Kristiansen har omtalt denne boka. Hun mener at forfatteren på en god og pedagogisk måte anvender praktiske eksempler for å ta leseren med videre inn i jussens kompliserte verden.

Les bokomtalen >> HER

 

Nye konferansesider

Forebygging.no har fått nytt design på konferansesidene! Forhåpentligvis finner dere kursoversikten mer brukervennlig og oversiktlig. Tips oss gjerne på post@forebygging.no om dere savner relevante kurs, konferanser, seminarer som ikke er presentert.

Gå til konferansesidene >> HER

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.