forebygging.no nyhetsbrev

Fagfellevurdert artikkel: Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt

Forebygging.no publiserer nå også fagfellevurderte artikler. Først ute er Cecilie Boge, Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Artikkelen tar for seg mobbeforskningens historie fra mobbebegrepet oppstod rundt 1970, og frem til i dag. Norsk mobbeforskning kjennetegnes ved utvikling av tiltak og evaluering av effektene av tiltakene. Et sentralt trekk ved historien er at forskerne og politikerne drar nytte av hverandres arbeid.

Les artikkelen >> HER

 

Film: Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer? Hvem kan samtykke på vegne av barn? Advokat Kurt O. Bjørnnes svarer på disse spørsmålene i fem opplysningsfilmer. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass.

Se filmene >> HER

 

Bokomtale: Meningen med rus

Øystein Skjælaaen baserer boka på sitt unike doktorgradsarbeid, hvor han har observert mennesker som går på pub om morgenen og det sosiale livet som utspiller seg der. Gjennom møter med mennesker og deres historier, utfordrer han våre oppfatninger av rusens betydning i samfunnet og for enkeltmennesket. Ifølge Rolf Markussen, Førsteamanuensis ved UiT, er dette en viktig bok om en tematikk som i en eller annen form angår oss alle. Han mener Skjælaaens bok er annerledes, og illustrerer bredden i måter vitenskapelig kunnskap kan og bør produseres på.

Les bokomtalen >> HER

 

Filmopptak fra konferanse om dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge

KoRus-Øst arrangerte en konferanse om dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge. Forebygging.no filmet konferansen, og innleggene som ble filmet er tilgjengelig. Her kan du blant annet høre om positive og negative sider ved spill, foreldrerollen, samt informasjon om bildedeling i sosiale medier.

Se filmopptakene >> HER

 

Bokomtale: Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis

Boka er skrevet av Olav Garsjø, med et ønske om å bidra til at velferdsprofesjonene løfter blikket og ser individ og system i et bredt samvirke. Ideelt kunne man ønsket seg en variant av «Hakkespettboken» med entydige svar på alle forebyggende og helsefremmende spørsmål og problemstillinger, skriver Garsjø. Fagområdet er imidlertid ikke et område for «quick-fix». Vegard A. Schancke, som har omtalt boka, mener dette er en god grunnbok. Her kan man søke kunnskap om hva forebyggende og helsefremmende arbeid er, tips til hvordan lykkes med dette arbeidet, samt hvilke utfordringer og dilemmaer man kan møte.

Les bokomtalen >> HER

 

Ting å tenke på for fagfolk og forskere som organiserer brukermedvirkning

Brukermedvirkning forventes av helse og velferdstjenestenes fagfolk, tilsynsmyndigheter og av forskere. Slik jeg ser det, er det på mange måter de samme valg og avveininger vi står overfor enten det dreier seg om brukermedvirkning i tjenesteutvikling eller i forskningen. Når vi skal organisere medvirkningsprosesser, er det en del ting å tenke på og å tenke igjennom. Det skriver Tone Alm Andreassen, professor ved OsloMet i denne artikkelen.

Les artikkelen >> kommunetorget.no

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.