forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak fra Gatenær-konferansen 2020

Nå kan du se filmopptak fra konferansen Gatenær 2020, som i år ble arrangert som webinar. Tema for konferansen er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?» KoRus Oslo, Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen, Fylkesmannen i Oslo og Viken var arrangører.

Se foredragene >> HER

 

Artikkel: Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

Hvor mye tid er det greit å bruke på skjerm? Barns skjermbruk vekker sterke meninger hos foreldre, men hva med foreldres egen skjermbruk? Og hvor går grensen mellom lidenskapelig og problematisk bruk? Magnus Eidem og Stian Overå ved KoRus-Øst belyser disse spørsmålene i denne artikkelen om skjermbruk i et familieperspektiv.  Kunnskapsgrunnlaget for artikkelen bygger på forskning samt erfaringer fra forebyggende arbeid og hjelpetiltak innen fagfeltet spillproblematikk.

Les artikkelen >> HER

 

Kronikk: Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner

Fra 1.august gjelder nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. Kolbjørn Gjære (KoRus-Midt) og Yvonne Larsen (KoRus-Oslo) skriver i denne kronikken at planenes innhold aktualiserer spørsmålet om og hvordan rusforebyggende arbeid kommer til å ha en plass i skolen. Forfatterne viser hvordan de nye læreplanene åpner et mulighetsrom for å videreutvikle og drive rusforebyggende arbeid i skolen.

Les kronikken >> HER

 

Kommentar: Ungdom i koronatiden: Resultater fra ungdomsundersøkelse under korona-lockdown

Under korona-pandemiens første fase hadde elever over hele landet uker med hjemmeskole og store begrensninger for hva de kunne foreta seg på fritiden. I mai 2020 gjennomførte KoRus-Øst en spørreundersøkelse som gir innblikk i hvordan ungdom opplevde og håndterte livet under perioden med koronastengte skoler. Et funn er at ungdommene sov mer og opplevde mindre stress under nedstengningen enn normalt.

Les kommentaren >> HER

 

Bokessay: NISSEM Global Briefs: Educating for the Social, the Emotional and the Sustainable

Denne boka består av en samling av fagfellevurderte essays fra over 60 bidragsytere fra alle verdenshjørner. Den handler om hva lærebøker for barn bør bestå av for å fremme deres sosiale og emosjonelle ferdigheter og bærekraftig utvikling. Solfrid Raknes, som selv er programutvikler og psykologspesialist, skriver i dette bokessayet at anbefalingene som presenteres for å nå FNs 17 bærekraftmål er omfattende og detaljert. Dette er en bok hun anbefaler, og som er gratis tilgjengelig på nett.

Les bokessayet >> HER

 

I løpet av sommeren har forebygging.no publisert flere bokomtaler:

Arbeidsinkludering av utsett ungdom. Omtalt av Bergljot Baklien

Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling. Omtalt av Øystein Henriksen

Vold i nære relasjoner. Diskurser og fenomenforståelse. Omtalt av Lena Benedicte Müller

Gode foreldrerelasjoner. Omtalt av Reidar Dale

Fem forutsetninger for gode evalueringer. Omtalt av Kristin Buvik

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. Omtalt av Cathrine Eide

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.