forebygging.no nyhetsbrev

Hvorfor slutter ungdommen å drikke?

Det har over tid vært en nedgang i alkoholbruken blant ungdom i Norge. Dette er en trend som mange finner interessant, også Willy Pedersen, professor i sosiologi ved UIO/NOVA. I kronikken "Hvorfor slutter ungdommen å drikke?" deler han noen tanker og hypoteser rundt mulige årsaker til denne endringen i de unges drikkemønster.

Les kronikken >> Hvorfor slutter ungdommen å drikke?

 

Oppsøkende arbeid er helsefremmende

I denne artikkelen beskriver Anna Opland Stenersen hvordan oppsøkende arbeid kan bidra til å forhindre en reproduksjon av helseulikheter, gjennom å identifisere og fremme helsen til levekårsutsatte barn og unge. Hun mener dette vil være et viktig bidrag til det overordnede folkehelsearbeidet i kommunene. Anna Opland Stenersen er Utekontakt i bydel Nordstrand i Oslo.

Les artikkelen >> Oppsøkende arbeid er helsefremmende

 

Narkotikaforebyggende bordtennisbord

Det er mange som fremhever den rusmiddelforebyggende effekten av tiltak som først og fremst er ment å fremme trivsel og sosialt samvær. I denne kronikken belyser Bergljot Baklien, forsker ved Folkehelseinstituttet, rusmiddelforebygging som finansieringskilde. Hun ser dette i lys av både budskapstydelighet og signaleffekt.

Les kronikken >> Narkotikaforebyggende bordtennisbord

 

Bokomtale: Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon

Rikke Raknes skriver i denne omtalen at dette er en viktig bok. Ikke bare for de som skal jobbe med trygghetssirkelen i ulike typer terapi og behandling, men for alle som jobber med barn, unge og familier. «Jeg syns dette er spennende og lærerik lesing, som passer meget godt med de satsinger som nå pågår med tanke på tidlig intervensjon og familietenkning. For her snakker vi om tidlig intervensjon i tidlig forstand, med fokus på hvordan hindre at de voksnes problemer slår rot hos barna når de er små».

Les bokomtalen >> Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon

 

Beruselsens ambivalens – Et durkheimsk perspektiv

Med utgangspunkt i en fadderuke ved Universitetet i Stavanger, diskuterer Inger Eide Robertson, leder ved KoRus-vest, Stavanger, beruselse som fenomen. Hva er det med bruk av rusmidler og beruselse som gjør at vi holder på med dette, til tross for risikoen og problemene det kan medføre? Hva er det med beruselse som fenomen som gjør at vi finner dette i stort sett alle samfunn og kulturer?

Les artikkelen >> Beruselsens ambivalens – Et durkheimsk perspektiv

 

Bokomtale: Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten

"Har individualiseringen av samfunnet gått så langt at «det sosiale» er i ferd med å forsvinne?» Spørsmålet stiller Rikke Raknes etter å ha lest denne boka, som beskriver og problematiserer utviklingen av velferdsstaten og faget sosialt arbeid. «Vi får presentert ulike dilemmaer, og slik synliggjøres det presset mange sosialarbeidere opplever å stå i. Forfatterne tør å problematisere det som av mange tas for gitt i dag, og utfordrer dagens faglige og politiske paradigmer på en god og spennende måte».

Les bokomtalen >> Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten

 

Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

Denne kronikken er skrevet av Kjerstin Tevik og Anne-Sofie Helvik, ved Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste. Mange eldre vet ikke at forbruket av alkohol bør reduseres for å unngå negative helsemessige konsekvenser, eller at alkohol ikke skal kombineres med vanedannende medikamenter. I tillegg unngår mange å snakke om sitt alkoholinntak, fordi de kjenner på skam og skyldfølelse. Forfatterne etterlyser større åpenhet og mer kunnskap om eldre og alkohol, både blant helsepersonell, eldre og befolkningen generelt.

Les kronikken >> Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.