forebygging.no nyhetsbrev

Tidlig innsats. De yngste barna i et politisk spenningsfelt

I denne kronikken stiller Ingeborg Tveter Thoresen seg kritisk til om tidlig barnehagestart og lange barnehagedager er til det beste for barnet. Full barnehagedekning også for ettåringer, har vært en politisk målsetting i de siste ti år, uansett politisk farge. Men har vi nok kunnskap om hva som kreves i en barnehage for de yngste? Er barnehagene godt nok rustet til å gi de minste barna god nok omsorg, samt språklig, tankemessig, sosial, motorisk og kreativ utvikling?

Les kronikken >> Tidlig innsats. De yngste barna i et politisk spenningsfelt

 

Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen

«En aktiv skoleledelse er den viktigste forutsetningen for vellykket implementering og gjennomføring av tiltak og programmer i skolen», skriver Torill Larsen i denne artikkelen. Hun guider oss gjennom de ulike fasene i implementeringsprosessen, og presenterer sentrale faktorer og forutsetninger knyttet til skoleledelsens rolle for å sikre best mulig implementering av programmer og tiltak.

Les artikkelen >> Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen

 

Filmopptak fra konferansen «Te Ka Slags Nøtte»

11-12. oktober arrangerte KoRus-Nord konferansen "Te Ka Slags Nøtte?". Konferansens målgruppe er ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten, som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling. Nå er filmopptak og presentasjoner av innleggene tilgjengelig.

Se filmopptak >> Te Ka Slags Nøtte 2017

 

Effekten av fyllekuler hos ungdom: ting foreldre bør vite

I denne kronikken stiller Ayna Beate Johansen, forsker ved Seraf, følgende spørsmål: Hvordan bør foreldre forholde seg til tenåringens utforsking av rusmidler for å forhindre skade? Kronikkens hovedfokus er ungdom som har et risikofylt drikkemønster, som kan føre til fyllekuler og «blackouts». Forfatteren mener det er viktig å gi foreldre kunnskap om konsekvenser, betydningen av trygghet og kommunikasjon, samt bevissthet om at foreldre er rollemodeller for sine barn.

Les kronikken >> Effekten av fyllekuler hos ungdom: ting foreldre bør vite

 

Bokomtale: Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv

Er Mick Jagger en gammel mann? «Sex and drugs and rock and roll» kan liksom ikke helt matche våre forestillinger om alderdom? Hvordan dannes, gjendannes og omdannes våre oppfatninger, meninger, holdninger og – ikke minst – myter om eldre og aldring? I følge Linn-Heidi Lunde, forfatteren av boka, skaper mytene unødvendige utfordringer og kostnader for individer, helsevesen og samfunn. Det skriver Vegard A. Schancke i denne bokomtalen.

Les omtalen av boka >> Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv

 

Ruspolicy for arbeidslivet

Med et arbeidsliv i endring og økt tilgjengelighet til alkohol i samfunnet, utfordres også kulturene på arbeidsplassene. Gråsoner oppstår om hva som er arbeidsrelatert drikking. Mange arbeidsplasser ønsker å ha fokus på egne alkoholvaner. Pilot- og forskningsprogrammet WIRUS setter søkelyset på alkoholbruk knyttet til sykefravær og sykenærvær på jobb, risikofylt drikking. Vi anbefaler en planmessig tilnærming med «kjøreregler» for ansatte, sier Åsa Ingrid Sjøgren, rådgiver ved KoRus-Stavanger i dette intervjuet med kommunetorget.no

 

Les intervjuet på kommunetorget >> Planlegging av ruspolicy for arbeidslivet

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.