forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak fra Barnet & Rusen 2018

Jobber du med, eller er interessert i temaet rusproblematikk i forbindelse med graviditet og oppvekst, da kan dette være relevant for deg. I slutten av september arrangerte KoRus-Sør, Borgestadklinikken konferansen "Barnet & Rusen 2018". Nå er filmopptak fra konferansen tilgjengelig.

Se filmopptakene >> HER

 

Skolefravær – Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Hva er skolevegring? Hvordan kan vi forebygge skolefravær generelt – og skolevegring spesielt? Hvilke tiltak kan iverksettes når elever unngår skolen? Dette er spørsmål som blir belyst i denne boka av Trude Havik. Boka gir økt kunnskap og handlingskompetanse, kan brukes som en verktøykasse, og vil være et godt utgangspunkt for faglige diskusjoner i skolen. Det mener Elin Hesjevik, lektor ved Bybroen VGS, som har skrevet omtalen.

Les bokomtalen >> HER

 

Forebyggende ungdomsarbeid gjennom sosiale medier

«Sosiale medier gir oss unike muligheter til relasjonsbygging, og spørsmålet er hvordan en oppsøkende tjeneste kan benytte seg av disse. I Utekontakten Oppegård vier vi dette mye oppmerksomhet», skriver Gregory Gurvich og Carina Hesjedal Skjellum. I denne kronikken fremhever de både muligheter og utfordringer knyttet til det å være tilgjengelig for de unge på sosiale medier.

Les kronikken >> HER

 

Når barn er pårørende

Denne boken vil forhåpentligvis gjøre det lettere å være barn som pårørende, og vanskeligere å være en voksen som ikke bryr seg, skriver Titti Huseby, spesialrådgiver ved KoRus-Sør. Hun mener forfatteren Anne Kristine Bergem klarer å kombinere sitt solide faglige ståsted med modige stemmer fra pårørende som forteller om egne sårbare erfaringer.

Les bokomtalen >> HER

 

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

I sitt arbeid ved Uteseksjonen i Trondheim møter Marianne Langeland og Live Næss ungdom med ulike utfordringer i livet. I denne kronikken beskriver forfatterne hvordan de ved hjelp av kognitiv tilnærming kan tilby teknikker, samtaletilbud og trygge voksne. Gjennom å utforske sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd i bestemte situasjoner sammen med den unge, kan man bidra til å skape positiv endring hos den enkelte ungdom.

Les kronikken >> HER

 

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid

Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for denne antologien. "Dette er et nydelig stykke konstruktivt og fagkritisk forfatterskap", mener Vegard A . Schancke, som har omtalt boka. Han skriver at tekstene veksler elegant mellom lange historiske linjer og beskrivelser av enkeltindividers hverdagsvirkelighet og streben etter bedring. Fagpersonenes respektfulle og nysgjerrige undring over metoder og erfaringer, er lærerike og inspirerende sekvenser.

Les bokomtalen >> HER

 

Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv

Fra 2020 skal folkehelse og livsmestring være ett av tre temaer som skal gå igjen på tvers av fagene gjennom hele grunnskolen. Med denne boka gir Anne Sælebakke sitt innspill til hvordan livsmestring helt konkret kan settes på dagsorden i skolen. Hennes innfallsvinkel bygger på relasjonskompetansen til læreren. Hun skriver med overbevisning og en tydelig faglig styrke. Eksemplene hun bruker er både gode og troverdige og viser stor innsikt i fagområdet og skolen som arena. Det mener Rikke Raknes, kommunalleder Oppvekst og kultur i Alta kommune, som har omtalt boka.

Les bokomtalen >> HER

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.