forebygging.no nyhetsbrev

Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den

Barnefattigdom forstås og debatteres ofte ut fra et snevert økonomisk perspektiv. Dette griper ikke hva barnefattigdom i virkeligheten dreier seg om. Barnefattigdom er utviklingsfattigdom, skriver Ivar Frønes, Seniorforsker ved NUBU/Professor i sosiologi ved UiO, i en ny fagfellevurdert artikkel på forebygging.no

Les artikkelen >> HER

 

Filmopptak fra konferansen «Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid»

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Det var tema for en nasjonal konferanse for kommuner i regi av Helsedirektoratet og Bufdir, i samarbeid med de syv KoRusene i Norge. Forebygging.no filmet konferansen, og du kan nå se og høre dyktige foredragsholdere dele sin kunnskap og erfaringer.

Se filmopptakene og presentasjonene >> HER

 

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

Cannabis har vært brukt og heftig diskutert i Norge i mer enn 50 år. Skeptikere har kommet med kritiske spørsmål og tidvis moralisme, liberalister med optimisme og alternative politikkforslag. Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness er redaktører av den nye «Cannabisboka». I denne kronikken setter de fokus på et paradoks: mens cannabisbruk de senere år er blitt mer risikofylt, tenker færre enn tidligere at det er risiko forbundet med å bruke det.

Les kronikken >> HER

 

«Det er ikke så lett å snakke om at barnet mitt blir holdt utenfor i leken». Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen

I denne praksiserfaringen tar Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved UIA, opp utfordringen med mobbing i barnehagen. Hun beskriver hvor vanskelig det kan være som foreldre og ansatte å ta opp dette tema, og presenterer hvordan dialogmøter kan være en av nøklene inn for en mer inkluderende og åpen barnehage.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Julebordet – sosialt eksperiment eller ivaretakende kultur?

Har dere noen gang snakket om hva slags julebord dere vil ha? Det spør Camilla Lynne Bakkeng, fagleder Akan, i denne kronikken. Hun skriver at det er relativt enkle grep som skal til for å lage julebord som er morsomme, hyggelige og inkluderende for alle på jobben. Felles rammer og holdninger, alkoholfrie alternativ og det å slutte å spørre om hvorfor folk ikke drikker alkohol er noen eksempler.

Les kronikken >> HER

 

Nye bokomtaler på forebygging.no

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Omtalt av Lena Benedicte Müller, spesialkonsulent ved KoRus-Oslo.

Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Omtalt av Vegard A. Schancke, seniorrådgiver ved KoRus-Nord.

Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Omtalt av Rikke Raknes, kommunalleder oppvekst og kultur i Alta kommune.

Alt skal brenne. Omtalt av Solfrid Raknes, PhD og psykologspesialist.

Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Et svar på velferdsstatens utfordringer? Omtalt av Øystein Henriksen, dosent i sosialt arbeid, Nord universitet.

Regler i barnehagen. Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen, tidligere førstelektor og rektor ved Høgskolen i Vestfold, lærebokforfatter, nå pensjonist.

Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. Omtalt av Bergljot Baklien, tidligere forsker ved SIRUS, nå pensjonist tilknyttet FHI.

Trygt og godt skolemiljø. Inkludering faglig og sosialt. Omtalt av Rikke Raknes, kommunalleder Oppvekst og kultur i Alta kommune.

Cannabisboka. Omtalt av Lena Benedicte Müller, spesialkonsulent ved KoRus-Oslo.

 

Redaksjonen i forebygging.no vil benytte anledningen til å takke for året som har gått, og ønske dere alle en god jul!

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.