forebygging.no nyhetsbrev

Forebygging.no/skole

Forebygging.no/skole har fått nytt design, og er oppdatert med aktuelt fagstoff knyttet til læreplanverkets nye tverrfaglige tema «Folkehelse og livsmestring». På forebygging.no/skole finner man artikler, kronikker, bokomtaler og annet relevant fagstoff om folkehelse- og rusforebyggende arbeid. Målgruppen er ansatte som jobber i skolen og deres samarbeidspartnere.

Ta gjerne en titt >> HER

 

Kronikk: Hvordan forebygge fedres vold i familien?

Det kan være en risiko for at barn som vokser opp med vold i hjemmet, selv utøver partnervold og vold mot egne barn senere i livet. Utøvelse av vold i nære relasjoner har sammenheng med problematisk alkohol- og rusbruk og psykisk uhelse, først og fremst angst-, depresjons- og personlighetsproblematikk. Derfor er det avgjørende at blivende fedre og småbarnsfedre med voldserfaringer får en bedre oppfølging, med søkelys på hvordan overgangen til foreldrerollen preger dem. Dette er tema i denne kronikken av Henning Mohaupt, psykologspesialist ved Alternativ til Vold (ATV).

Les kronikken >> HER

 

Kronikk: Livsmestring i skolen, helt feil løsning

Det ser ikke ut til at man har tatt høyde for risikoen det er å invitere barn til å eksponere sine innerste følelser for andre elever og lærere. Håndtering av reaksjoner på dette er profesjonelt arbeid som lærere i utgangspunktet ikke har kompetanse til. Det skriver Willy Tore Mørch, professor emeritus, i denne kronikken.

Les kronikken >> HER

 

Praksiserfaring: Sterke jenter i Sørfold

Ved første øyekast kan det virke som et vanlig treningstilbud. Styrke, pilates, dans og ballspill. Men "Sterke jenter i Sørfold" er så mye mer enn dette. Én ting er at de legger aktiviteter utendørs, drar på turer, eller har kunstprosjekter og overnattingshelg. Det som gjør at dette tiltaket skiller seg  ut fra andre idretts- og trimtilbud, er at det sosiale og den psykiske helsa vektlegges. Eva S. Winther formidler i denne praksiserfaringen hvordan Mental helse i Sørfold har etablert et fritidstilbud for unge jenter i kommunen.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Kommentar: Om den danske filmen «Et glass til»

På kino går nå den danske filmen «Et glass til». Den handler om alkoholens plass i samfunnet, og hva den gjør med oss, på godt og vondt. Bergljot Baklien, alkoholforsker med lang fartstid, deler i denne kommentaren sin kinoopplevelse.

Les kommentaren >> HER

 

I løpet av høsten har forebygging.no publisert flere bokomtaler:

Til deg som har en rusavhengig i livet ditt. Omtalt av Rikke Raknes.

Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Omtalt av Vegard A. Schancke.

Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren. Omtalt av Solfrid Raknes.

Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Omtalt av Cathrine Eide.

Tilvenning og foreldresamarbeid. Omtalt av Rikke Raknes.

Mobbeloven. Omtalt av Reidar Dale.

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen. Omtalt av Solfrid Raknes.

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.