forebygging.no nyhetsbrev

Forebygging.no/Handling

Nylig lanserte vi et nytt område på forebygging.no; forebygging.no/handling. Der finner du handlingsrettet fagstoff og praksiserfaringer rettet mot rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. Intensjonen er at dette skal være en ressurs for forebyggende praksis, og at leserne skal bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til selv å sette i gang aktiviteter.

Gå til >> forebygging.no/handling

 

High speed: amfetamin i Norge

I denne kronikken tar Willy Pedersen, professor i sosiologi ved UIO/NOVA, oss med på en reise i historien til rusmiddelet amfetamin. Vet du f.eks at det var vanlig å reklamere for stoffet på 50-tallet, at Hitler brukte det i sin krigføring og at det ble brukt som slankemiddel? I en nylig publisert studie fant Pedersen m.fl. at det finnes tre typiske bruksformer for amfetamin i Norge i dag, noe du kan lese mer om i kronikken.

Les kronikken >> High speed: amfetamin i Norge

 

Barnet og Rusen 2016

I slutten av september ble konferansen «Barnet & Rusen 2016» arrangert, og forebygging.no filmet noen av plenumsforedragene.  Det gir deg muligheten til å høre dyktige foredragsholdere snakke om flere sider rundt tematikken gravide og familier med rusproblemer. Noen av de som er filmet er Vibeke Moe, Marius Sjømæling, Kari Killèn, Ulrika Håkansson og Øyvind Kvalnes.

Se filmopptakene >> Barnet & Rusen 2016

 

Ecstasy - et rusmiddel i endring- økende trender og nye begreper

Det globale rusmiddelmarkedet er i hurtig utvikling. En rekke nye rusmidler er blitt identifisert de siste årene, og trendbildet er i endring. Samtidig er det noen «gamle» rusmidler som har fått en «ny vår». Med bakgrunn i trendbildet for ecstasy/MDMA belyser Liv Flesland, fra KoRus-Vest Bergen, endringene som har skjedd de siste årene.

Les artikkelen >> Ecstasy - et rusmiddel i endring – økende trender og nye begreper

 

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

Mange oppfatter pengespill og gaming som en harmløs spenningsaktivitet. Det er det også for de aller fleste, men det er noen som utvikler problemer. Hans-Jørgen Wallin Weihe tar i denne kronikken opp flere sider ved dataspilling; økonomi, kultur, tematikk og spill som pedagogisk verktøy. Han drøfter også begrepet avhengighet og betydningen av samfunnets reguleringer av spill.

Les kronikken >> Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

 

Narkotikapolitikk: Hva kan vi lære av Portugal?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie slo nylig fast at «hjelp, ikke straff skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika». Høie viste til Portugal, hvor helse- og sosialsektoren tar ansvaret. I denne kronikken tar Willy Pedersen oss med til Portugal. Hva var det de egentlig gjorde? Hva var den viktigste virkningen av reformen? Hva kan vi lære av Portugal?

Les kronikken >> Narkotikapolitikk: Hva kan vi lære av Portugal?

 

Nye bokomtaler

Vegard A. Schancke og Rikke Raknes, begge seniorrådgivere ved KoRus-Nord, har lest og omtalt fire nye bøker på forebygging.no;

Thomas Nordahl har kommet med en ny utgave av boka Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse - med undertittel: «Kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin», er skrevet av Rolf W. Gråwe (red.), Aase Grebstad og Robert Sjøholt.

Et bedre liv tar utgangspunkt i fjorten unike brukerhistorier, hvor fellesnevneren er «recovery». Redaksjonen har bestått av Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl og Stian Biong.

Boka Spillavhengighet – gaming og gambling er en komplett fagbok som inneholder det meste du lurer på om spill og gaming. Redaktører er Stian Overå og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.