forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak fra erfaringskonferanse om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

29.-30. november arrangerte Helsedirektoratet en erfaringskonferanse om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Forebygging.no filmet konferansen. Det gir deg mulighet til å se og høre ulike innlegg, blant annet fra fagfolk som deler sine erfaringer fra BTI-arbeid i sine kommuner.

Se filmopptak fra konferansen >> HER

 

Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?

I denne kronikken stiller Marthe Schille-Rognmo noen kritiske spørsmål til at Ungdata-undersøkelsen konkluderer med at en av fire jenter fra 15–16-årsalder sliter med depressive symptomer. I følge henne er deprimerte tenåringsjenter blitt en av de store folkehelsefortellingene i det 21. århundret. Gir konklusjonen av Ungdata-undersøkelsen den hele og fulle «sannhet»?

Lenke til kronikken finner du HER

 

Filmopptak fra konferansen «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner»

5. desember arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS-Nord «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner» i Tromsø. Forebygging.no filmet mange viktige foredrag, om et vanskelig tema. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var til stede, og delte bl.a ut Samarbeids- og samordningsprisen 2017. Vinnerne ble Krisesenteret i Moss - IKS.

Se filmopptak fra konferansen HER

 

Hvordan kan vi få til bedre tverrfaglig innsats?

Dette spørsmålet hadde Bente Høiseth og hennes kolleger i Tromsø kommune stilt mange ganger, før de fikk høre om samhandlingsmodellen BTI. I denne praksiserfaringen får vi innblikk i hvordan Tromsø kommune har jobbet systematisk, for å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge det er knyttet bekymring til.

Les praksiserfaringen HER

 

Rusmiddelpolitikk – partiet Venstre

Forebygging.no har invitert de største politiske partiene i Norge til å skrive kronikk om rusmiddelpolitikk. Johannes Bangum, fra Unge Venstre, har benyttet anledningen til å løfte frem noen standpunkt som Venstre mener er viktig i norsk ruspolitikk. En human rusomsorg, behandling fremfor straff, revidering av overdosestrategien for å finne flere tiltak som fungerer, samt lavterskeltilbud til barn av rusmiddelavhengige er noen eksempler.

Les kronikken fra Venstre HER

 

Bokomtale: Tjenestedemokratiet – Velferdsstaten som arena for deltakelse

Hvordan forholder brukerne seg til det offentlige som leverandør av tjenester? Hvordan forholder velferdsinstitusjonene seg til signaler fra innbyggerne? Dette er to spørsmål som belyses i denne boka, skrevet av et knippe forskere ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen og Universitetet i Bergen. Vegard A. Schancke skriver i denne bokomtalen at forskerne bak denne boken gir et meget solid, interessant og nyskapende inntak til kunnskap om velferdstjenester og demokratiutvikling.

Les omtalen av boka >> Tjenestedemokratiet – Velferdsstaten som arena for deltakelse

 

Redaksjonen i forebygging.no vil benytte anledningen til å takke for året som har gått, og ønske dere alle en god jul!

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.