forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak fra Barnet & Rusen 2018

Jobber du med, eller er interessert i, rusproblematikk i forbindelse med graviditet og oppvekst kan dette være relevant for deg. I slutten av september arrangerte KoRus-Sør, Borgestadklinikken konferansen "Barnet & Rusen 2018". Nå er filmopptak fra konferansen tilgjengelig.

Se filmopptakene >> HER

 

Et essay om julebord

«November og desember er høysesong for alkoholforskere. Det kimer i klokker når julen ringes inn fra journalister som vil ha siste forskning om julebord», skriver Kristin Buvik, forsker ved Folkehelseinstituttet. I dette essayet reflekterer hun rundt nordmenns forhold til julebord, med særlig fokus på vårt spesielle drikkemønster knyttet til disse arrangementene.

Les essayet >> HER

 

Bokomtale: «Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid»

Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for denne antologien. "Dette er et nydelig stykke konstruktivt og fagkritisk forfatterskap", mener Vegard A. Schancke, som har omtalt boka. Han skriver at tekstene veksler mellom lange historiske linjer og beskrivelser av enkeltindividers hverdagsvirkelighet og streben etter bedring. Fagpersonenes respektfulle og nysgjerrige undring over metoder og erfaringer, er lærerike og inspirerende sekvenser.

 

Les bokomtalen >> HER

 

Filmopptak fra konferanse om BTI og modellkommune

Helsedirektoratet, Bufdir og de syv regionale KoRus-ene, arrangerte i november to konferanser med hovedtema «Barn og unges medvirkning». Målet med konferansen var kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlige nivåer. Forebygging.no filmet konferansen, slik at alle som er opptatt av brukermedvirkning, bedre tverrfaglig innsats og implementering kan få tilgang til foredragene på konferansene.

Se filmopptakene >> HER

 

Bokomtale: «Profesjonelle samtaler med ungdom. Et utviklingsfremmende perspektiv»

Denne boka, skrevet av Kari Langaard, handler om samtaler, hvordan vi snakker sammen. I sin omtale av boka, skriver Lena Benedicte Müller: «Slik jeg forstår henne betoner hun sterkt det du som hjelper har: deg selv. Det er så flott at hun kaller et kapittel profesjonell holdning og legger til omsorgsfull involvering, som for å understreke det dette handler om: å være profesjonell betyr å bry seg, det skjer ingenting hvis det ikke opprettes en relasjon, hvis ungdommen ikke opplever at du som profesjonell gir av deg selv».

Les bokomtalen >> HER

 

Hvordan redusere overskjenking og vold gjennom kurs?

De fleste kommuner forsøker på ulike måter å lære opp ansatte i utelivet ansvarlig alkoholhåndtering. Mens flere studier har forsøkt å evaluere effekten av opplæringen, er det få artikler som fokuserer på innholdet i kursene. I denne artikkelen ser Skule Wigenstad, KoRus-Oslo, nærmere på hvordan Oslo kommune gjennomfører SALUTT-kurs for å styrke utelivsbransjens kompetanse for å redusere overskjenking og vold.

Les artikkelen på kommunetorget.no

 

Kurs og konferanser 2019

Kanskje du ønsker faglig oppdatering i løpet av 2019? Forebygging.no tilbyr oversikt over kurs, seminarer og konferanser på våre konferansesider.Tips oss gjerne på post@forebygging.no om dere savner relevante kurs, konferanser, seminarer som ikke er presentert.

Se konferanseoversikt >> HER

 

 

Redaksjonen i forebygging.no vil benytte anledningen til å takke for året som har gått, og ønske dere alle en god jul!

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.