forebygging.no nyhetsbrev

Artikkel: Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing
Spekter-undersøkelsen er en ikke-anonym digital undersøkelse som anvendes i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing. Frem til nå har verktøyet vært omtalt og diskutert fra de voksnes perspektiv, og det er lite forskning på elevenes erfaringer. Denne fagfellevurderte artikkelen belyser elevenes perspektiv basert på kvalitative intervju med elever ved tre videregående skoler. Forfattere er Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann, begge forskere ved Møreforskning.

Les den fagfellevurderte artikkelen >> HER

 

Webkurs: Prosjektlederkurs BTI/BTS
Dette prosjektlederkurset skulle vært avholdt våren 2020, men pga. Covid-19 ble kurset avlyst og er nå digitalisert. Prosjektlederkurset er spesielt tilrettelagt for nye kommuner som jobber med samhandlingsmodeller for bedre tverrfaglig innsats. Målsettingene med kurset er å bidra med verktøy og faglig påfyll til prosjektlederne, for å øke kompetanse og trygghet som prosjektleder. Digitalisering av prosjektlederkurset er et samarbeid mellom KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE og Forebygging.no

Se videoforedragene kurset >> HER

 

Filmopptak fra konferansen «Te ka slags nøtte?»
Tidligere i høst ble konferansen «Te ka slags nøtte?» arrangert som webinar. Temaene for årets konferanse var «Rus og vold i et samfunnsperspektiv» og «Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging». Nå er foredragene tilgjengelig på forebygging.no. Konferansen ble arrangert av KoRus-Nord i samarbeid med NAPHA, RVTS Nord, RKBU Nord, SANKS og VIVAT selvmordsforebygging.

Se webinaret >> HER

 

Bokomtale: Velferdstjenestenes vilkår: Nasjonal politikk og lokale erfaringer
Hvordan skal kommunene innfri de mange forventningene, både fra politikere og borgere, som rettes mot velferdsstatens tjenester? Det er tema i denne antologien, som er omtalt av Bergljot Baklien. Hun mener den inviterer til refleksjon og ettertanke, og bør være nyttig både for praktikere, studenter, forskere og politikere. Antologien har 15 forfattere, og er redigert av Cecilie Høj Anvik, Johans Tveit Sandvin, Janne Paulsen Breimo og Øystein Henriksen.

Les bokomtalen >> HER

 

Bokomtale: Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring
Dette er en bok for de som jobber i skolen, og handler om de såkalt utviklingstraumatiserte elevene. Rikke Raknes har omtalt boka, og mener forfatterne Kaja Næss Johannessen og Ann-Karin Bakken vet godt hva de snakker om når det gjelder å håndtere denne elevgruppen. Det viser de med eksempler, tips og råd, så å si rett fra klasserommet.

Les bokomtalen >> HER

 

Bokomtale: Barnehagens opprinnelse, styring og praksis 
Jan-Erik Johansson tar i boka for seg historie, konflikt og motstand knyttet til barnehagens framvekst, virke og innhold. Forfatteren mener det finnes et viktig tilfang til fornyelse av barnehagens pedagogikk og praksis, og oppfordrer utdanningen og profesjonen til å videreutvikle denne praksisen på basis av historien. Ingeborg Tveter Thoresen har omtalt boka, og mener det er en solid fagbok for barnehagelærerutdanningen, barnehagelærere og andre interesserte.

Les bokomtalen >> HER

 

Redaksjonen i forebygging.no vil benytte anledningen til å takke for året som har gått, og ønske dere alle en trygg og god jul!

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.