Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0nm171
(Skriv inn koden over.)

 

Ordbok

 

 
F - K
 • Fiktivt drikkepress
 • Flertallsmisforståelse
 • Flyt-diagram
 • Folkehelse
 • Folkehelsearbeid
 • Forankring
 • Forebyggende tiltak
 • Forebygging
 • Forebyggingsetikk
 • Forebyggingsparadokset
 • Forebyggingsprogrammer
 • Forebyggingstradisjoner
 • Formativ evaluering
 • Frivillig organisasjon
 • Gatekapital
 • Gateway
 • Helsedeterminanter
 • Helsefremmende arbeid
 • Høyrisikorettede målgruppestrategier
 • Implementering
 • Implementeringsanalyse
 • Indikativ forebygging
 • Individuell forebyggingsstrategi
 • Individuell plan
 • Informasjonsbaserte strategier
 • Intern evaluering
 • Kognitiv dissonans
 • Kollektiv drikkekultur og totalkonsum
 • Kommuneplan
 • Kommuneplanlegging
 • Komorbiditet
 • Konstruktive tiltak
 • Kontrollpolitikk
 • Korrigerende tiltak
 
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)