Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: i26n3k
(Skriv inn koden over.)

 

Ordbok

 

 
Q - Å
 • Regulatoriske virkemidler
 • Relasjonskompetanse
 • Resiliens
 • Resultatforventninger
 • Risikofaktorer
 • Rus
 • Rusforebygging
 • Rusgift
 • Rusmiddelmisbruk, avhengighet, rusmisbruk
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Rusmidlenes bruksmåter
 • Samfunnsplanlegging
 • Samhandling
 • Sekundærforebygging
 • Selektiv forebygging
 • Situasjonell forebyggingsstrategi
 • Skadereduksjon
 • Sosial forebyggingsstrategi
 • Sosial interaksjonslæringsteori
 • Sosial kompetanse
 • Sosial kontroll
 • Sosial læringsteori
 • Sosial påvirkning
 • Sosial ulikhet
 • Sosial ulikhet i helse
 • Sosial-kognitive strategier
 • Sosialt nettverk
 • Stigmatisering
 • Summativ evaluering
 • Tertiærforebygging
 • Tidlig intervensjon
 • Tilbudsreduserende tiltak
 • Universelle tiltak
 • VEN-diagram
 • Årsakskjede sosial ulikhet
 
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)