Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4j6830
(Skriv inn koden over.)

 

Befolkningsrettede målgruppestrategier (Bloom)

Befolkningsrettede målgruppestrategier (eng. community-wide) beskriver forebyggende innsats som retter seg mot hele befolkningen eller hele undergrupper av befolkningen i et gitt område.

Bloom (1968) skilte mellom tre typer forebyggingsstrategier hva angår målgrupper for innsatsen. De tre typene var befolkningsrettede strategier, milepælsstrategier, og (høy)risikogruppestrategier. Milepælsstrategier kan sees som en kombinasjon av de to andre.

Når forebyggingsprogrammer eller tiltak rettes mot hele befolkningen eller hele undergrupper av befolkningen i et område, kalles strategien "befolkningsrettet".

Fluor i drikkevannet for å forebygge tannråte, effektiv næringsmiddelkontroll, eller reduksjon av elevtallet i småskolen  i en kommune, er eksempler på befolkningsrettede strategier. 

I alkoholpolitikken er avgiftsbelegningen av alkoholholdige drikkevarer og omsetningssystemet for sterkøl, vin og brennevin gjennom Vinmonopolet, eksempler på en slik strategi på nasjonalt nivå.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)