Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0dsw24
(Skriv inn koden over.)

 

Debutalder

Debutalder er betegnelsen på alderen for første gang en prøver et rusmiddel. Begrepet er viktig, fordi en rekke studier tyder på at lav debutalder kan innebære et negativt forløp, med seinere rusproblemer og avhengighet.

Begrepet er brukt i forhold til alle vanlige rusmidler, som sigaretter, alkohol, hasj og andre illegale stoffer som amfetamin, ecstasy og heroin. Mest forskning er det likevel gjort i forhold til alkohol.

Ved alkohol brukes oftest betegnelsen alkoholdebut i forhold til første gangs inntak av en enhet alkohol (en flaske (35cl) øl, et glass vin eller en drink brennevin). Noen ganger brukes begrepet i forhold til første opplevde alkohol-beruselse.

Noen få studier har også operert med for eksempel første slurk alkohol en drikker. For de fleste vil alkoholdebut følges av jevnlige episoder av inntak av alkohol. En rekke studier har vist at personer som kommer i kontakt med hjelpeapparatet p.g.a. alkoholproblemer, har lav debutalder på alkohol. Etter hvert har vi også fått noen studier fra den vanlige befolkningen som har belyst sammenhengen. Her har en funnet at:

  • Lav alder for alkoholdebut henger sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i ung voksen alder.
  • Lav alder for alkoholdebut henger sammen med (kan predikreres av) en rekke risikofaktorer i familie og nærmiljø.

Flere av de risikofaktorene som er knyttet sammen med lav debutalder, har også effekt på et videre negativt forløp.

Gjennomsnittlig debutalder for alkohol synes å være stabil i Norge med omkring 14,5 år for øl og 15 år for vin og brennevin. 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)