Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5663v0
(Skriv inn koden over.)

 

Forebyggende tiltak (R. Nupponen/P. Leiman)

Forfatter: Erik Iversen

Begrepet forebyggende tiltak (preventiv verksamhet) brukes hos Nupponen/ Leiman (1982) om innsats som basert på vitenskapelig kunnskap antas å virke inn på forhold som er potensielt skadelige for folk.

Nupponen (1972) og Leiman (1982) delte helserettede innsatser inn i konstruktiv, forebyggende (preventiv), og korrigerende virksomhet.

Forebyggende virksomhet fører til tiltak som endrer forhold som kunne være problemskapende, slik at faren for at problemet faktisk aktualiseres blir redusert. Forebyggende virksomhet baserer seg på kunnskap som gjør en i stand til å identifisere problem og problemårsaker, å identifisere og endre relasjonene mellom disse. Her uttrykkes målsettingen negativt: man søker å unngå uheldig utvikling til et identifisert problem. Forebyggende virksomhet ble slik karakterisert som en mer defensiv strategi innen mentalhelsearbeid enn konstruktiv virksomhet.

Både konstruktive og forebyggende tiltak sees på som viktige strategier for å unngå utvikling av uønskete (problem)tilstander, og dermed som relevant for fagfeltet forebyggende helsearbeid, mens korrigerende tiltak på grunn av sin natur ikke sees som relevant for dette feltet. Nupponen/ Leimans begreper konstruktiv og forebyggende virksomhet (sett bort fra individrettet virksomhet) kommer begge inn under det Caplan vil kalle primærforebygging, mens Caplans sekundærforebyggings- og tertiærforebyggingsbegrep tilsvarer Nupponen/ Leimans beskrivelse av korrigerende virksomhet (igjen sett bort fra det individrettete).

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)