Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ym7p67
(Skriv inn koden over.)

 

Individuell forebyggingsstrategi

Strategi som er individuelt innrettet og tar utgangspunkt i at uønskede handlinger (rusmiddelmisbruk, mobbing, vold, kriminalitet etc.) kan forklares ut fra biologiske faktorer og ut fra den enkeltes sosialiseringsprosess.

I et slikt perspektiv blir det viktig å avdekke biologiske eller sosiale skader vi vet innebærer økt risiko for å utvikle problemer, og å sette inn medisinske, pedagogiske eller sosiale hjelpetiltak.  Forebygging i et slikt perspektiv innebærer å finne fram til risikopersonene og å sette inn hjelpetiltak for å forebygge problemer i ungdoms- og voksenalderen.

Et annet eksempel kan være å finne fram til og sette inn tiltak for barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk, fordi vi vet at en slik oppvekst øker risikoen for selv å utvikle rusproblemer.

Individuelle forebyggingsstrategier kan imidlertid bidra til å gjøre situasjonen  mer vanskelig for de man vil hjelpe ved at de det gjelder opplever eller oppfattes å bli stigmatisert.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)