Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6b3u28
(Skriv inn koden over.)

 

Korrigerende tiltak (R. Nupponen/P. Leiman)

Begrepet korrigerende tiltak (korrigerande verksamhet) brukes hos Nupponen/ Leiman (1982) om innsats som retter seg mot problemer som allerede er oppstått.

Nupponen (1972) og Leiman (1982) delte helserettede innsatser inn i konstruktiv, forebyggende (preventiv), og korrigerende virksomhet.

Korrigerende virksomhet fører til tiltak som påvirker (korrigerer, reparerer) allerede oppståtte problemer. Korrigerende virksomhet retter seg mot løsninger på både individ- og gruppenivå, og begrepet omfatter både behandling (terapi) og rehabilitering.

Både konstruktive og forebyggende tiltak sees på som viktige strategier for å unngå utvikling av uønskete (problem)tilstander, og dermed som relevant for fagfeltet forebyggende helsearbeid, mens korrigerende tiltak på grunn av sin natur ikke sees som relevant for dette feltet. Nupponen/ Leimans begreper konstruktiv og forebyggende virksomhet (sett bort fra individrettet virksomhet) kommer begge inn under det Caplan vil kalle primærforebygging, mens Caplans sekundærforebyggings- og tertiærforebyggingsbegrep tilsvarer Nupponen/ Leimans beskrivelse av korrigerende virksomhet (igjen sett bort fra det individrettete).

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)