Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: av7pan
(Skriv inn koden over.)

 

Milepæls målgruppestrategi

Milepæls målgruppestrategier beskriver forebyggende innsats som retter seg mot hele eller deler av undergrupper av befolkningen i et gitt område, hvor undergruppen kjennetegnes av at de gjennomgår en spesiell livsfase.

Bloom (1968) skilte mellom tre typer forebyggingsstrategier hva angår målgrupper for innsatsen. De tre typene var befolkningsrettede strategier, milepæl-strategier, og (høy)risikogruppestrategier.

Det Bloom kaller milepæl-programmer eller -tiltak retter seg mot personer i faser av livet som de aller fleste gjennomgår, og som innebærer psykososiale overganger med større eller mindre grader av psykisk belastning for de fleste mennesker. Skolestart, å bli foreldre for første gang, og å bli pensjonist er slike milepæler i livet. Svangerskapskurs, grupper for småbarnsforeldre, skoleforberedende tiltak, pensjonistkurs kan stå som eksempler på tiltak innen milepæl-strategier.

Milepæl-strategier kan sees som en kombinasjon av de to andre, ved at målgruppene de rettes mot både omfatter hele eller deler av hele befolkningsgrupper, og befinner seg i en risikoperiode.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)