Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 34psn4
(Skriv inn koden over.)

 

Sosial forebyggingsstrategi

I sosiale forebyggingsstrategier er man opptatt av å påvirke de faktorer som fører til at problemadferd utvikler seg.

I dette perspektivet forståes rusmiddelmisbruk, kriminalitet, vold o.s.v. som et resultat av sosial marginalisering, dårlige levekår og dårlige oppvekstvilkår.

Det blir derfor viktig å føre en politikk som ikke skaper store sosiale forskjeller, og som fører til gode oppvekstforhold. Gode barnehager, gode skoler, arbeidsmarkedstiltak rettet mot ungdom og trygge nærmiljøer er eksempler på sosiale forebyggingstiltak. Tiltakene kan enten være rettet mot hele befolkningen eller kun mot risikogrupper.

Effekten av denne type tiltak kan være vanskelig å dokumentere. Betydningen av denne typen forebyggende tiltak blir antakelig først synlig dersom de fjernes.

I en velutviklet velferdsstat, som i utgangspunktet har mange ordninger á la de som er nevnt ovenfor, vil det også være begrenset hvor stor effekt nye lignende tiltak vil ha.

 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)