Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7b3sn4
(Skriv inn koden over.)

 

Tertiærforebygging

Begrepet tertiærforebygging brukes om innsats som søker å hindre eller begrense følgetilstander av et problem, skade eller sykdom som er oppstått.

Gerald Caplan (1964) utvidet forebyggingsbegrepet i forhold til det som hadde vært vanlig i folkehelsearbeid, og spesifiserte det i forhold til tre stadier i sykdoms- eller problem-forløpet: før sykdommen eller problemet oppstår (primær-forebygging), når sykdommen eller problemet har oppstått og er "aktivt" (sekundær-forebygging), og etter at sykdommen eller problemet er behandlet (tertiær-forebygging).

Tertiærforebygging henspiller påå redusere problemer som kan oppstå som følge av at en skade "X" oppsto. Dette betyr innsats som forhindrer eller letter følgetilstander av "X", for eksempel tiltak som gjør livet enklere for bevegelseshemmete: utforming av bolig, spesialutformete redskaper, nedsenkete fortauskanter, etc.

Caplan (1964) avgrenser begrepet tertiµrforebygging fra individuell rehabilitering:

"I restrict the term "rehabilitation" to an individual reference, and I use "tertiary prevention" to refer to alteration of the community rate" (s. 113).

Caplan avgrenser også tertiærforebyggingsbegrepet i praksis til tiltak som reduserer følgetilstander, mens han samtidig sier at tertiærforebygging prinsipielt også omfatter sekundær- og primærforebygging. Dette inviterer til ulik bruk av begrepene, noe han ble kritisert for av Cowen (1973).

Begrepene primær-, sekundær- og tertiærforebygging brukes da også av mange i dag på andre måter enn slik Caplan definerte dem. Ofte inkluderes individrettede innsatser, slik at begrepet tertiærforebygging brukes synonymt med rehabilitering av enkeltindivider. Enkelte bruker begrepet tertiærforebygging om behandling av lidelser generelt.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)