Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3q06oq
(Skriv inn koden over.)

 

Tilbudsreduserende tiltak

 

Tilbudsreduserende tiltak har som mål å redusere tilgjengeligheten av alkohol (se også regulatoriske virkemidler), og er en viktig del av den norske alkohol­politikken. Selv om alkoholpriser, aldersgrenser, reklameforbud og offentlig monopol besluttes på nasjonalt nivå, har kommunene en viktig rolle når det gjelder tilbudsreduserende tiltak. Forskningen viser at slike tiltak er effektive når det gjelder å forebygge alkoholrelaterte skader.   Likevel har tilgangen til alkohol økt merkbart de siste tiårene, kanskje fordi slike tiltak er upopulære tiltak i deler av samfunnet, og også blant en del politikere.  

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)