Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: qip24p
(Skriv inn koden over.)

 

Rusmiddelstatistikken: Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013

Rapport fra Folkehelseinstituttet, divisjon for rettsmedisinske fag 2014

I 2013 ble det utført rusmiddelanalyser i 8550 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. I tillegg kommer 1073 pusteprøver for alkohol som politiet tok lokalt.

Alkohol var i 2013 fremdeles det rusmiddelet Folkehelseinstituttet fant hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand (56 % av prøvene). Cannabis og det beroligende legemiddelet klonazepam (virkestoff i Rivotril) er de to stoffene som påvises hyppigst etter alkohol. Cannabis ble påvist i totalt 1897 prøver og klonazepam i 1895 prøver, noe som utgjør 35 % av prøvene for hvert av stoffene. Andre stoffer som påvises hyppig er metamfetamin, amfetamin og diazepam (virkestoff i blant annet Valium og Vival).

Statistikken viser enkelte regionale forskjeller i hvilke stoffer man finner i blodprøver fra bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring. Hovedtrenden er at de fylkene som er tettest befolket, ligger nærmest landsgjennomsnittet når det gjelder hvilke stoffer som påvises hyppigst. Alkohol er rusmiddelet som er hyppigst påvist i alle fylker.

I de nordligste fylkene blir benzodiazepiner påvist noe sjeldnere enn for landsgjennomsnittet. I Hordaland ser vi de høyeste forekomstene av GHB i landet. I Oslo finner vi de hyppigste forekomstene av kokain og morfin/heroin.

Rapporten inneholder en fylkesvis oversikt over de ti hyppigst forekommende rusmidlene i blodprøver fra bilførere mistenkt for kjøring i påvirket tilstand i 2013

 

Les rapporten >> Rusmiddelstatistikken: Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013

År: 2014 Utgiver: Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag Av: Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)