Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8p63qt
(Skriv inn koden over.)

 

Bry deg! Ingen mobbing i videregående skole

I forbindelse med Manifest mot mobbing har Læringssenteret utviklet tiltakspakken "Bry deg - ingen mobbing i videregående skolen.

Tiltakspakken "Bry deg!" inneholder i tillegg til veiledningsheftet, et idéhefte for elevrådet, en informasjonsfolder om mobbing, samt plakater og klistremerker

Tiltakspakken er ment å være et hjelpemiddel for å komme i gang med et systematisk arbeid mot mobbing og andre former for antisosial atferd (råd om opprettelse og drift av en ressursgruppe og mange tips til elevrådsaktiviteter). Den skal være en kunnskapskilde om mobbing som fenomen, samt forebygging og håndtering av mobbing. Videre skal pakken være bevisstgjørende gjennom aktiv bruk av de ulike produktene blir elever, ledelse og ansatte i skolen minnet om mobbingens negative konsekvenser og betydningen av å forebygge gjennom positiv holdningsdannelse og egenaktivitet under mottoet: BRY DEG!

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)