Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 60m401
(Skriv inn koden over.)

 

Dropp

Dropp gjennomføres i Andebu kommune i Vestfold

Hovedmålsettingen for Dropp er å minske andelen ungdommer som begynner å røyke, og å heve debutalderen for alkohol. Dette gjøres ved at ungdommene selv  lager en revy om røyk og rus som vises for alle interesserte. 7. klasses foreldre og elever blir spesielt invitert og blir med på et foreldremøte og et ungdomsmøte etterpå hvor temaet blir diskutert. Etter konferansetime med lærer våren i 7. klasse, får ungdommene og foreldrene en samtale med to personer fra prosjektet. Ved å ha samtaler med foreldre og ungdommer sammen kan de få en felles forståelse for holdninger til røyk og rus. Ved konferansetimene når man alle, og hver familie for seg.

Tiltaket søker å engasjere foreldre. Få foreldre til å bli: Bevisst sine egne holdninger, hvorfor de drikker alkohol. Forstå hvor viktig deres innflytelse er, bli bevisst hvilke grenser de vil sette og hvilken type omsorg de vil gi. Finne tid og rom for den gode samtalen. Bevisst deres ansvar. Ungdom: Bevisstgjøre ungdom til å bli i bedre stand til å vite hva de gjør, sette grenser hvis de drikker ved å få kunnskap om rusmidlers virkning. Om gruppepress, pos og neg. - egen innflytelse på andre. Om egne sterke sider.

Samtalene er evaluert av Borgestadklinikken, og både foreldre og barn gir hver for seg positive tilbakemeldinger på å ha slike samtaler.

Eksterne ressurser

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)