Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: xgk23p
(Skriv inn koden over.)

 

FIN STIL

FIN STIL er et pilotprosjekt som utvikles gjennom et samarbeid mellom Lillegården kompetansesenter, Utdanningsdirektoratet og utvalgte skoler

FIN STIL skal forebygge problematferd i skolen

FIN STIL har til hensikt å kvalifisere lærere til selv å håndtere, forebygge og redusere problematferd i skolen. Skape læringsmiljøer hvor elever og voksne utvikles personlig, sosialt og faglig. Lærere skal gjennom prosjektet tilegne seg kompetanse i kartlegging og analyse av elevenes læringsmiljø. Dette innebærer også at man så tidlig som mulig er i stand til å identifisere hvilke forhold som kan utvikle seg negativt. Effektmål: Større kunnskap om problematferd og læringsmiljø. Større bevissthet om egen praksis. Økt felles forankring og praksis i arbeid med problematferd og læringsmiljø. FiN STIL er utformet med bakgrunn i et systemperspektiv. Det innebærer blant annet en systematisk tidlig intervensjon rettet mot læringsmiljøet.

I 2005 gjennomføres det er pilotprosjekt i grunnskolen i 3 kommuner i Norge. Ca. 150 lærere på 6 skoler deltar i prosjektet. En FIN STIL gruppe ved hver skole drifter prosjektet på den enkelte skolen. FiN STIL koordinatorene ved hver skole har gjennomgått opplæring i stegene og teorien bak FiN STIL. Rådgivere ved Lillegården kompetansesenter veileder og støtter skolene i prosjektperioden. I hver kommune deltar PP-tjenesten som skolens støttespiller på lokalt plan.

Det er planlagt resultatevaluering av tiltaket- der forskningsinstitusjonen NOVA står for evalueringen av piloten som går i tre kommuner og på seks skoler, både barne- og ungdomstrinnet.

For mer informasjon om tiltaket;  FIN STIL

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)