Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 83fr8t
(Skriv inn koden over.)

 

Helsekilden, Østfold Fylkeskommune

Hensikten er å gi grunnskolene et tilbud om undervisning og opplæring i temaer som angår kropp, helse, livsstil og miljø – og som er en del av læreplanen for grunnskolen. Slik skal elevene få et bedre kosthold og øke sin fysiske aktivitet. Helsekilden skal også forebygge bruk av tobakk og rusmidler. I tillegg skal senteret motvirke mobbing og gjøre barna bevisste på verdivalg. Senteret tar også sikte på å undervise lærere i helsepedagogikk, slik at de på egen hånd kan gjøre denne undervisningen til en spennende opplevelse for elevene. Slik ønsker Helsekilden å nå flere elever over tid med sitt budskap. Det er også aktuelt å arrangere egne temadager for foreldrene i samarbeid med lokale arbeidsutvalg for foreldre (FAU). Her kan foreldrerollen i forhold til fysisk aktivitet, rusmisbruk og kosthold være eksempler på aktuelle temaer.

Prosjektets målsetting er å utvikle og etablere et helsepedagogisk senter. Senteret skal gi barn, unge og voksne opplevelser og kunnskap om kropp, sjel og miljø som skall ligge til grunn for sunne valg. Gjennom prosjektet ønsker man å;

  • Etablere et helsepedagogisk senter i Østfold
  • Møte ca 1 500/elever per år i direkte pedagogisk situasjon.
  • Minst 7 kompetansehevnede/utviklende kurs rettet mot lærere, foresatte, politiker eller andre yrkesgrupper som arbeider med barn og unge.
  • Skape 3/4 inspirasjonsdager/temadager med eksterne forelesere
  • Skape et grenseoverskridende nettverk innen spesifikke helse/miljøområder.
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)