Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8ij1g0
(Skriv inn koden over.)

 

Øyer - resiliens prosjekt: Styrk sterke sider

Tiltaket eies av Øyer kommune, og er iverksatt på Øyer Ungdomsskole for perioden 2004-2008.

 

Tiltaket er et skoleprogram som inkluderer foreldre og familie. Problem som skal forebygges; styrke elevens mulighet til å mestre ulike belastninger.

Hovedmålsetning; gjennom prosjektet ønsker Øyer kommune å - lære ungdommer mestring, resiliens, slik at de bedre kan klare ulike livskriser/belastninger i livet - styrke sterke sider hos ungdommer - lage tverretatlig samarbeid rundt aktuelle ungdommer - mobilisere og utvikle ressurser der ungdommene bor. Delmålsetninger;

  • at skolen har tett kontakt med hver enkelt elev 
  • å utarbeide en "håndbok" på bakgrunn av erfaringene i prosjektet, som kan brukes av oss selv og andre som en slags mal for lignende forebyggende arbeid for ungdom
  • å dokumentere og systematisere erfaringer og kunnskaper fra vårt arbeid med prosjektet
  • styrk sterke sider - å reflektere og få ny kompetanse om emnet

Endelig målgruppe er ungdom og voksne. Rettet mot ungdomsskoleelevene, men i noen tilfeller blir deres foresatte trukket inn. Formidlermålgruppe lærere, foreldre, helsepersonell, annet:. Andre som jobber med forebygging og ungdom i risikosonen.

Virkemidler (konkrete tiltak)- Ukentlige veiledningssamtaler med alle skolens elever, alle skolens lærere deltar - Månedlige BUT-møter ved ungdomsskolen, der vi følger opp enkeltelever og tiltak i prosjektet - Utarbeider handlingsplaner for enkeltelever - Har ulike samarbeidsmøter om enkeltelever - Åpen skole to ettermiddager i uka, frivillig tilbud for alle elevene - Samtalegrupper i Trygg oppvekst for alle elever i 8. og 9. klasse - Generelt fokus på tilpassa opplæring ved skolen - Tett kontakt skole og hjem Fokus på kunnskaper og læringsaktiviteter er en viktig del av resiliensarbeidet.

Begrunnelse for valg av virkemidler; vi har lagt vekt på å ha en bredde i aktivitetene for på den måten fange opp flest mulig elever. En del er rettet mot alle skolens elever, mens andre er rettet mot spesifikke elever som vi ser trenger særlig oppfølging. En del blir gjennomført av skolen og samarbeidspartnerne i fellesskap, mens andre gjør vi hver for oss.

Planlagt prosessevaluering; hver vår planlegger vi en spørreskjemaundersøkelse for alle skolens elever. Denne er utviklet sammen med R.BUP og de har hovedansvaret for evalueringen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)