Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 65qq12
(Skriv inn koden over.)

 

Psykisk helse i skolen

Eies av Sosial- og helsedirektoratet. Tiltaket søker å gjøre skolene i stand til i større grad å fremme bedre psykisk helse

Problem som skal forebygges; skolene kan større grad fremme bedre psykisk helse

Hovedmålsetning; Bidra til større åpenhet og aksept kan bidra til at de som ikke har det så bra får det bedre

• Gi økt kunnskap om psykiske problemer og lidelser

• Hvordan være venn for en som sliter

• Kunnskap om hjelpeapparatet. Hvor og hvordan søke hjelp?

Delmålsetning; alle landets skoler vil i løpet av perioden 2005 – 2008 få tilbud om undervisningsprogrammer i psykisk helse. Fylkesmannen blir bedt om å bistå i arbeidet med å lansere og implementere skoleprogrammene og med det være pådriver for at programmene blir en del av skolens arbeid for et godt lærings- og oppvekst miljø, jf § 9a i opplæringsloven. Det er opprettet et eget sekretariat for Psykisk helse i skolen, som skal bistå med informasjon, materiell og opplæring i undervisningsprogrammene.

Virkemidler (konkrete tiltak); Psykisk helse i skolen (ett lærerprogram, ett ungdomskoleprogram og tre videregående skoleprogrammer): 1. "Hva er det med Monica?" - kurs rettet mot lærer og helsepersonell i ungdomsskole og videregående opplæring. 2. "Alle har en psykisk helse" - opplæringsprogram rettet mot elever i ungdomsskolens tre trinn: 8. , 9. og 10. klasse. 3. "venn1.no" - opplæringsprogram rettet mot elever i videregående skole. 4. "STEP - ungdom møter ungdom" - opplæringsprogram rettet mot elever i videregående skole. 5. "VIP" - opplæringsprogram rettet mot grunnkurs i vgs. Begrunnelse for valg av virkemidler; vi ønsker at Psykisk helse i skolen skal implementeres i skolen, ikke bare som et prosjekt som gjøres en gang - men at psykisk helse kommer inn på timeplanen på lik linje med fysisk aktivitet og måltider! For å få dette til er skoleledelsen viktig å ha med seg.

Utført resultatevaluering; Alle klassetrinn mener i stor grad at de har lært noe om psykisk helse i dette prosjektet, og flest i 10. klasse, hvor 90 prosent svarer ja. 59 prosent av elevene i 10. klasse synes de har lært noe nyttig om ”frykt for det ukjente”. Jenter er mindre enige enn gutter i at deres psykiske helse er god. Gutter er på den annen side mer enige enn jenter i at de vil takle eventuelle psykiske problemer selv. 71 prosent av elevene i 9. klasse mener de har lært noe nyttig om det å være annerledes, men under halvparten (47%) mener de har lært noe nyttig om det å føle seg ensom. Hver 5. elev kjenner en venn som har psykiske problemer. Helsepersonell på skolen og Internett er ved siden av familien de viktigste kildene til informasjon om psykisk helse for elevene.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)