Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 05hqs7
(Skriv inn koden over.)

 

Pustepilotene

Tiltaket Pustepilotene er initiert av medisinerstudenter ved Det medisinske fakultet,Trondheim

Pustepilotene er et skoleprogram som skal forebygge røyking blant ungdom - og  forebygge røykestart

Hovedmålsetning; færre ungdommer skal starte å røyke, og at ungdommer som har begynt kan velge å slutte på et tidlig tidspunkt.

Virkemidler (konkrete tiltak); elevene deltar på fem ulike poster med ulike temaer: Lunge/KOLS; Hjertet; Røykepåvirkning på organene (parologi); Røykens innhold og skadevirninger; samtale om røyking. Flere av postene inneholder praktiske oppgaver som sugerørstafett, møte med pasient, EKG-apparat, lytte på hjertet etc. Begrunnelse for valg av virkemidler; elevene skal selv være aktive, ikke passive mottakere. På denne måten blir dagen mer spennende, de får et nærmere bilde av røykingens virkninger og de kan bedre huske innholdet fra undervisningsdagen.

Planlagt resultatevaluering, - men tiltaket har pr idag  ikke oppgitt noen spesifikke funn

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)