Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 175300
(Skriv inn koden over.)

 

SOTUS - Smertefri Overgang til Ungdomsskolen

SOTUS er et tidsavgrenset tiltak med oppstart 2004 som skal vare frem til 2007. Tiltaket omfatter skoler i Røyken kommune

Prosjektet er startet opp fordi elevene medvirker for lite, foreldrenettverket bør styrkes, eksisterende overgangsordning kan forbedres, den generelle trivselen til barna kan bedres, miljøet og trivselen ved ungdomsskolen kan forbedres og rusdebut kan utsettes for flere elever

Målsettingen for prosjektet er å sette fokus på en trygg overgang fra barneskolen til ungdomsskole - Forbedre miljø og trivsel ved Røyken ungdomsskole (langsiktig mål) - Utsette rusdebut (langsiktig mål). Dette skal gjøres ved å øke elevenes medvirkningskompetanse (PLA), styrke foreldernettverket, styrke eksisterende overgangsordning mellom barne- og ungdomsskole og øke den generelle trivselen til barna ved 7. klassetrinn

Konkrete aktiviteter - Etablere prosjektgruppe hvor elever, foresatte, lærere (fra alle 3 skolene), konsulent fra kommunen og SLT - koordinator er medvirkende. - Felles leirskole i 7. klasse - Orienter foresatte om prosjektet - Orientere elever om prosjektet - Lære elevene medvirkningsmetodikk(dialogkonferanse) - Gjennomføre dialogkonferanse (PLA) hvor elever, foresatte og lærere er tilstede. Motivere foresatte til å prioritere konferansen - Utarbeide miljøplan på bakgrunn av konferansen. - Gjennomføre 3 - 4 miljøskapende aktiviteter - Koordinere prosjektet med eksisterende ordning

 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)