Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1sxrnu
(Skriv inn koden over.)

 

Trygg oppvekst

Trygg oppvekst er et prosjekt i regi av IOGTs Juniorforbund, Høgskolen i Østfold og Østnosk kompetansesenter

Et økende antall barn som strever med hverdagen, og som fører til destruktiv rusbruk, depresjoner og selvmordstanker. Hovedmålet er å styrke barn og ungdoms muligheter for livsmestring. Dette skal oppnås ved kompetanseheving blant barn og unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen. Hjelpe barn og unge til å mestre situasjoner med rusatferd i familien.

Trygg Oppvekst gjennomføres i 7. klassetrinn i seks prøvekommuner. Elevene deles inn i grupper på seks til åtte personer ved skolestart. Gruppene har åtte samlinger med disse tema: Åpenhet og kommunikasjon, Tanker og følelser, Forsvarsmekanismer, Selvbilde, vennskap og identitet, Samliv og seksualitet og Rusbruk og avhengighet. Det er utarbeidet bildeserier/historier og situasjoner til hjelp i samtalene og rollespill. Møtene ledes av utdannede instruktører. Foreldrene har underveis 3 foreldremøter.

Arbeidsmåten søker å ivareta prinsippene om nærhet, troverdighet, deltakelse og kontinuitet. Det arbeides i en helhet (systemteoretisk begrunnet) med materiale som i hovedsak kan sies å falle inn under et psykoedukativt perspektiv. Det finnes utbredt dokumentasjon på at slike metoder kan gi gode resultater.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)