Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6j8u6m
(Skriv inn koden over.)

 

Regionale/lokale undersøkelser

Føre Var Oslo - våren 2019
Kompetansesenter Rus – Oslo (2019)
Føre Var – 01/19. Rustrender i Bergen
Kompetansesenter rus - region vest Bergen (2019)
Føre Var Trondheim 01/19
KoRus-Midt (2019)
Ungdom og kriminalitet i Kristiansand
Kristiansand kommune og politidistrikt (2019)
Føre Var Oslo 2018
Kompetansesenter Rus - Oslo (2019)
Føre Var. Rustrender i Trondheim 1/2018
Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (2019)
Føre Var. Rustrender i Bergen 2/2018
KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene (2018)
For mye av det gode kan være nok for noen
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (2018)
Utfordringer og mulighetsrom
NIBR-rapport 2018:4
Ungdom og kriminalitet i Kristiansand. Trendrapport 2017
Kristiansand kommune og forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon (2018)
Flere saker
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer