Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5te4ht
(Skriv inn koden over.)

 

Tidlig intervensjon mot rus i ungdomsskolen. Prosjektrapport 2009-2012

Ungdomskontaktene i Fredrikstad var et rusforebyggende prosjekt fra 2009-2012. Prosjektets mål var å bistå ungdommer, foreldre og lærer i tidlig identifikasjon og intervensjon i forhold til rus og andre sosiale problemer på de fire prosjektskolene.

Ungdomskontaktene og prosjektskolene samarbeidet om systemer og rutiner for bekymring og avklaring, for eksempel drøftingsmøter der prosjektet og skolen deltok, og avklaringsmøter for å ta opp bekymring. Ungdomskontaktene var tilgjengelige for sosialfaglig drøfting og ved akutte hendelser der skolen ønsket bistand.

Prosjektet tilbød ungdom og foreldre tiltak med faglig utgangspunkt i foreldreinvolvering og familiefungering, evne til selvregulering, sosial kompetanse, skoletilknytning og skoleprestasjoner. Konkret handlet dette om strukturerte samtaleløp med ungdom, råd og veiledning til foresatte, foreldreveiledning i gruppe, urinprøveoppfølging, og tett samarbeid mellom ungdom, foresatte, skolen og prosjektet.

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

  • Det beste stedet å drive forebyggende ungdomsarbeid er på skolen.
  • Foreldre er viktigst.
  • Når byråkratiet hemmer god hjelp. Prosjektet synliggjorde behov knyttet til tverrfaglig samarbeid, systemer og rutiner i kommunen. Særlig knyttet til rolle- og ansvarsavklaring og en helhetlig tiltakskjede for ungdom i risiko.
  • Hjelp til rett tid hjelper. Små problemer er lettere å løse enn store, og små problemer vokser seg store mens man venter på hjelp.
  • Innfallsmetoden er oppskrytt. Målgruppen fortjener å møte fagfolk med kompetanse på det de driver med, og som anvender kunnskapsbasert metodikk.
  • Omsorg og kontroll: ja, takk – begge deler

 

Les rapporten >> Tidlig intervensjon mot rus i ungdomsskolen. Prosjektrapport 2009-2012

År: 2013 Utgiver: Fredrikstad kommune og KoRus-Øst Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)