Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7ea01d
(Skriv inn koden over.)

 

For mye av det gode kan være nok for noen

En HKH-kartlegging av rusvanene til studenter i Trondheim.

Bakgrunnen for denne rapporten har vært et felles ønske i det regionale rusnettverket og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om å lære mer om Trondheimsstudentenes rusvaner. Dette for å sikre et tilstrekkelig og tilgjengelig sikkerhetsnett for dem som sliter med rusrelaterte utfordringer.

Rapporten er utarbeidet med bruke av metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Den er utviklet av Bergensklinikkene i samarbeid med Utekontakten i Bergen. Analysen i en HKH-kartlegging baserer seg på metodetriangulering. Dette betyr at funn blir identifisert på grunnlag av gjentatte treff i data fra ulike kilder. Data samles inn både gjennom kvalitative og kvantitative metoder. HKH-metoden gir ikke vitenskapelig perfeksjon, men brukes for å skaffe god nok kunnskap til at man kan komme med konkrete forslag til handling. Mye av den eksisterende kunnskapen om studentenes rusvaner bygger på Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT), som er landets største undersøkelse på studenthelse. Resultater om studenters alkoholvaner fra SHoT-undersøkelsen i 2014 benyttes derfor i denne kartleggingen for sammenlikning.

Kort om det som kommer frem er at mange studenter rapporterer at rusbruken deres har fått en eller flere former for negative konsekvenser, men de anser likevel ikke rusbruken som problematisk. Det oppleves som tabu å snakke om egen problematisk rusbruk med andre. Dette kan også gjøre det vanskelig å ta opp andres rusbruk hvis man er bekymret for vedkommende. Det er viktig å rette fokuset mot hvordan vi kan snakke med hverandre om utfordringer før de utvikler seg til å bli alvorlige problemer. Terskelen må senkes for at de som har det vanskelig kan be om hjelp, eller be om noen å snakke med. Dette inkluderer dem som allerede jobber med rusproblematikk og studenthelse, ansatte som er i kontakt med studenter ved studieinstitusjonene og i studentmiljøet.

Les hele rapporten >>> Her   

 

År: 2018 Utgiver: Kompetansesenter rus – Midt-Norge Av: Maren Emilie Hellem Kronlund

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)