Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t5ki4n
(Skriv inn koden over.)

 

Føre Var. Rustrender i Bergen 2/2018

Føre Var 02/2018 beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018.

Føre Var-kartleggingen i Bergen og Hordaland har pågått i 16 år. Den har gitt kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk over et langt tidsforløp.

Med en felles forståelse av rusmiddelbruken og rusutviklingen gis en unik mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

Føre Var har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides en rapport som distribueres bredt til instanser og personer som arbeider med rusproblematikk, og til andre aktuelle interessenter. Derfor er Føre Var tidligere ute og formidler siste nytt, enn mer tradisjonelle rapporteringssystemer. Dette gir fagpersoner og politikere mulighet til å iverksette virksomme og effektive tiltak, basert på oppdatert informasjon om rusmiddelbruk i Bergen.

Føre Var-rapporten er basert på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder:

  • 351 statistiske kilder som inkluderer russpesifikke data fra politiet, tolletaten, kriminalomsorgen, sykehuslaboratorier og akutt- og rusbehandling, samt salg av alkohol og et utvalg medikamenter.
  • 14 mediekilder som inkluderer hjelpetelefoner, internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.
  • Spørreskjema til kjentmenn, spørreskjema og intervju av trendpanel.

Denne rapporten viser at det er en økning i bruk av GHB/GBL. Langtidstrenden på GHB/GBL nådde en topp våren 2013, for deretter å ligge noenlunde stabilt. Den siste halvårsperioden rapporteres det igjen en økning i bruk, svak nedgang i tilgjengelighet og svak økning i interesse.

Føre Var har rapportert om Rivotril siden høsten 2009, og stoffet hadde en topp våren 2013. Etter dette falt trenden noe, mens den etter vår-15 har gått noe opp og ned. I halvårsperioden april – september 2018 har tilgjengelighet og interesse vært stabil, mens bruk har hatt en økning.

Langtidstrenden for Ecstasy/MDMA var stabil fra 2002 til 2014, mens trenden de fire siste årene har vært økende. I halvårsperioden april – september 2018 var bruk og interesse stabil, mens det var sterk nedgang i tilgjengelighet på ecstasy/MDMA.

Langtidstrenden for LSD var stabil fra 2002 til 2008, men fra 2009 og fram til 2016 var den økende. Etter dette har den vært rimelig stabil, men med halvårlige variasjoner. Den siste halvårsperioden, fra april til september 2018, viser tendensen en sterk nedgang i tilgjengelighet, bruk har en svak nedgang og interessen er stabil, samlet blir det en sterk nedgang.

Trendene for bruk av cannabis i Bergen er relativt stabile, slik de også rapporterte i forrige periode. Likevel er det verd å merke seg at undersøkelser av rusmiddelbruk blant ungdom (Ungdata) har vist en stabil bruk av cannabis over tid, men nå ser vi at bruk av cannabis er økende. Den samme tendensen kan forskerne bak rapporten se blant noen av informantene i trendpanelet, og av disse grunnene er det viktig å følge trendutviklingen på cannabis tett framover.

 

Mer detaljer om de ulike funnene, blant annet tabeller og figurer, finner du i rapporten >> Føre Var 02/2018

År: 2018 Utgiver: KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Av: Else Kristin Utne Berg, Liv Flesland og Unni Strandman

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)