Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sep5q4
(Skriv inn koden over.)

 

Føre Var. Rustrender i Trondheim 1/2018

KoRus-Midt har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et system for overvåkning av rustrender i Trondheim. Denne Føre Var- rapporten er den første de har utgitt.

Systemet har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Trondheim. Denne første rapporten viser tendenser for rustrender de siste seks månedene (april – september 2018) sammenlignet med halvåret før (oktober 2017 – mars 2018).

Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelsituasjonen hos enkeltpersoner og instanser, men ofte er informasjonen lite organisert og blir isolert der den er. Føre Var innhenter, sammenfatter og analyserer slike data. Systemet er tidlig ute og formidler siste nytt om rusmiddeltrender, for å gi politikere og fagpersoner mulighet til å iverksette effektive og evidensbaserte tiltak.

Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder

  • 15 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter, behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner, tolletat, helseforetak og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har dessverre ikke med statistikk på beslag gjort av politi/Kripos denne gangen, med noen små unntak.
  • 6 mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.
  • Spørreskjema til trendpanel. 33 personer/informanter/instanser har bidratt i et anonymisert trendpanel, der alle er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Trondheim.

Denne rapporten viser at bruk av alkohol er stabil. Cannabis har derimot hatt en økning i bruk og tilgjengelighet siden forrige halvår. Den kombineres med mange andre rusmidler og brukes for å justere effekten av disse («lande» etter annen rusbruk). Det ble også rapportert om en større åpenhet om bruk og mer åpenlys bruk.

I Trondheim er det en økning i bruk av kokain. I trendpanelet rapporteres det om økning, særlig i tilknytning til uteliv, og ofte i kombinasjon med alkohol. Det registreres en økning i bruk av ecstasy/MDMA, og det rapporteres om god tilgjengelighet. MDMA blir brukt av flere unge eller yngre enn tidligere, samt at bruken er blitt mer åpenlys og normalisert.

Det ser ut til at bruken av anabole virkestoffer har hatt en liten nedgang, men at det er sterk økning i tilgjengelighet. Tolletaten har registrert en sterk økning i antall og mengde beslaglagt. Trendpanelet rapporterer også om en økt tilgjengelighet.

Interessen ser ut til å være uendret for omtrent samtlige rusmidler. Det er i hovedsak bruk og tilgjengelighet som gir utslagene i endring. Oppsummert ser det ut til at det er økt bruk av cannabis, kokain og ecstasy/MDMA, mens det er ganske stabilt for de øvrige rusmidlene/medikamentene. Det er også økt tilgjengelighet av cannabis, anabole virkestoffer og til dels ecstasy/MDMA.

 

Mer detaljer om de ulike funnene, blant annet tabeller og figurer, finner du i rapporten >> Føre Var Trondheim 2018.

År: 2019 Utgiver: Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus-Midt) Av: Katrin Øien, Rolf Morten Øyen og Tor Sæther

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)