Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 30t221
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdom og kriminalitet i Kristiansand. Trendrapport 2017

Trendrapporten utgis årlig og beskriver tall og funn som omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd. Ønsket er at denne kunnskapen skal bidra til en god målretting av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et sentralt poeng er å registrere utviklinger og trender for å være i forkant av problemområder. Arbeidet med trendrapporten vil også sikre en bredere og mer systematisk kontakt med mange av de som til daglig jobber med ungdom. I tillegg vil rapporten kunne bidra til kunnskap om valg av innsatsområder for barn og unge.

Rapporten inneholder både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Den kvantitative informasjonen kommer i sin helhet fra politiets statistikk og gjelder for lovbrudd som er gjort i Kristiansand kommune. Den kvalitative informasjonen bygger i hovedsak på Kriminalitetsforebyggende team sin kommunikasjon, og har et utvalg på 27 kontaktpersoner ved instanser og aktører som jobber med barn og unge i deres hverdag.

Totalt er det registrert 462 saker som er begått av ungdom under 18 år. Dette utgjør en økning på 133 saker fra i fjor. Med unntak av vinningskriminalitet er det også økning i alle andre former for kriminalitet. Trendrapporten for 2017 viser en stor økning i registrerte voldssaker blant ungdom sammenlignet med 2016. Antall registrerte voldssaker har økt fra 74 til 105 saker i 2017.

Trendrapporten viser at det er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle aktiviteten. Det er nedgang blant ungdom som har begått få lovbrudd, og en stor økning blant dem som har begått 5 lovbrudd eller mer. I et håp om å redusere mulighetene til å begå nye kriminelle handlinger, gav politiet i 2017 enkelte ungdommer forbud mot å oppholde seg i Kvadraturen. Dette var første gang et slikt forbud ble innført. I stedet for en redusering førte det det til forsterket sinne mot politiet. Brudd på oppholdsforbudet og vold mot politiet resulterte i en økning i antall registrerte saker.

I 2017 er det økt bekymring for en liten gruppe minoritetsgutter når det gjelder rus, tyverier, trusler og vold. De spiller på frykt, og alkohol og/eller hasj er ofte en medvirkende faktor i disse voldshendelsene. Noen jenter går sammen med disse guttene, og det er en del fellestrekk hos disse ungdommene. De er sårbare på ulike måter; strever med skolen, sliter psykisk, bærer på traumer, drikker mye alkohol og røyker hasj. De har få eller ingen faste aktiviteter på fritiden, og mange har vanskelige hjemmeforhold. Det kan virke som om de søker et fellesskap med hverandre.

I følge trendrapporten samlet en rekke nøkkelpersoner seg fra kommunen, fylkeskommunen, NAV, barnevernet og politiet for å planlegge og koordinere gjennomføring av tiltak for å snu utviklingen med økt vold blant unge. Flere norske byer har en utvikling med økt bruk av vold og trusler blant unge. I Kristiansand skal dette møtes ved å ta et fast og bestemt grep for å snu utviklingen. Prosjektet SNU ble dermed opprettet, og innebærer en forsterket koordinering av det eksisterende arbeidet.

 

Les rapporten >> Ungdom og kriminalitet i Kristiansand. Trendrapport 2017

År: 2018 Utgiver: Kristiansand kommune og forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)