Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 65c542
(Skriv inn koden over.)

 

Utfordringer og mulighetsrom

Bakgrunnen for rapporten er å avdekke utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø i de to delbydelene Romsås og Grorud. Det fremgår at områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, kriminalitet, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Gapet mellom fattig og rik øker.
Når det gjelder skole og arbeid ser forfatterne bak rapporten at antall barn i skolealder går ned på Romsås, og at 44 prosent ikke har fullført videregående etter fem år (pr 1.1.2014). Romsås har den nest høyeste andel dropouts blant Oslos 92 delbydeler. Andelen sysselsatte menn har gått kraftig ned siden 2007, kun få andre delbydeler ser det samme, og Romsås utmerker seg med å være en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid.

Formålet med rapporten er å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for utvikling av strategier, mål og prosjekter for det nye områdeløftet som er vedtatt for disse delbydelene, samt et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om områdeløft vil være en riktig innfallsvinkel for å håndtere levekårsutfordringer i delbydelen Grorud.

Analysene av delbydelene Romsås og Grorud baseres bl.a på oppdatert kunnskap og spesialbestilte data på befolkningen, om levekår og boforhold. Det er også gjort intervjuer av sentrale aktører som jobber i eller med bydelen, bor der eller har tilknytning til bydelen gjennom frivillighet. Rapporten presenterer resultater fra oppstartsanalysen for områdeløft i delbydelene Romsås og Grorud, gjennomført oktober 2017 - april 2018

 

En del av funnene viser at gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt på Romsås, og det flytter flere fra enn til delbydelen. Det er også flere med etnisk norsk bakgrunn som flytter ut, og det blir større andel eldre. En høy andel husholdninger får over halvparten av inntekten fra offentlige overføringer. (28 prosent).
I delbydel Grorud er det en relativt en høy andel utleieboliger og høy prosent som flytter inn og ut; noen som gir gjennomtrekk og mindre stabilitet. 8 prosent)

 

Les rapporten >> her  

År: 2018 Utgiver: NIBR Av: Marit Ekne Ruud, Bengt Andersen, Ingar Brattbakk, Hanna Breistrand, Marit Nygaard, Guri Mette Vestby,

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)