Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vh6cor
(Skriv inn koden over.)

 

Føre Var Oslo 2018

KoRus-Oslo fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre Føre Var. Denne Føre Var rapporten er den første de har utgitt.

Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i Oslo, gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides en rapport som distribueres bredt til instanser og personer som arbeider med rusproblematikk, og til andre aktuelle interessenter. Med en felles forståelse av rusmiddelbruk og rusutvikling gis en unik mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

Føre Var rapporteringen vil bidra til at Oslo får systematisert og tidlig kjennskap til nye rusmidler, rustrender eller endringer i bruksmønster. Når Føre Var  gjennomføres i landets tre største byer samtidig - gir dette nye muligheter for nasjonale analyser og rapporteringer. Dette gir muligheten til å få kunnskap om endringer i bruksmønstre og trender i miljøer der endringer skjer hurtig, for eksempel utelivet.

Føre Var rapporten er basert på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder, samlet inn fra vår til høst 2018:

  • 13 statistiske kilder som inkluderer russpesifikke data fra; tolletaten, kriminalomsorgen og Oslo Universitetssykehus, samt fra salg av alkohol og et utvalg medikamenter fra apotek i Oslo.
  • 3 mediekilder; Aftenposten, Dagsavisen og et rusforum på internett.
  • Spørreskjema til personer som arbeider med rus på skoler i Oslo, og spørreskjema til nøkkelinformanter med kjennskap til ulike russcener i Oslo.

Funnene som beskrives i rapporten blir presentert etter type rusmiddel. Hovedfunnene viser en sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA og Lyrica, markant økning i bruk av cannabis, og sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin / Dexedrine.

Den generelle rusutviklingen kan tyde på at cannabis har blitt normalisert, særlig bruk i det offentlige rom og blant yngre brukere. Mange av respondentene kjenner til at rusmidler blir kjøpt på internett.

I det tunge, åpne rusmiljøet blir det beskrevet at det er nye unge voksne som oppholder seg der. Det kommer frem at det er mer våpen i omløp, mange nye som ønsker å etablere seg som selgere og det er et mindre hierarkisk miljø. Blant de unge i rusmiljøet blir det hevdet at flere har flyttet fra Vaterlandsområdet til Sofienbergparken og oppover Akerselva. Vaterlandsparken blir trukket frem som en arena hvor unge ofte debuterer med salg og bruk av cannabis. Unge bruker ofte parkeringshus, forlatte leiligheter, andre offentlige steder og åpne byrom til å ruse seg.

Når det gjelder kombinasjon av rusmidler fremstår det som at alt kombineres med alkohol. I de tyngre miljøene kombineres heroin med en rekke benzopreparater. Renheten på de ulike stoffene virker å være relativt stabil.

I skolehverdagen erfarer informantene en sterk økning i cannabisbruk, og at det er samsvar mellom rusbruk og skolefravær. Enkelte melder om økt aggressivitet og en sterk indre justis i gruppen elever som bruker illegale rusmidler. Noen elever med et problematisk rusbruk ser også opp til gjengkriminelle og benyttes som løpegutter i dette miljøet. Kombinasjonen av cannabis og alkohol går igjen. Flere oppgir at beroligende piller kombineres med cannabis. Alkohol og MDMA er også en kombinasjon som trekkes frem, da sannsynligvis mer som festrus. Blant de ansatte ved skolene kjenner alle til elever som bruker tobakk, alkohol og cannabis. Noen informanter hevder at det foregår en idealisering og romantisering av rusmiljøet på skolen. Flere elever tror at cannabisbruk ikke er farlig, eller kan ha negative konsekvenser for livsførsel.

 

Mer detaljer om de ulike rusmidlene og funnene finner du i rapporten >> Føre Var Oslo 2018.

År: 2019 Utgiver: Kompetansesenter Rus - Oslo, Velferdsetaten Av: Skule Wigenstad, Martin van Houtum, Peder Brinchmann Solvang, Malin Rørendal, Ola Svantorp Tveiten, Sturla Kristoffer Naas Johansen, Henning Pedersen og KoRus Bergen.

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)