Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ko32vv
(Skriv inn koden over.)

 

Rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet

Det er generelt lite kunnskap, både nasjonalt og internasjonalt, om bruk av illegale rusmidler og alkohol målt med biologiske tester og utåndingsprøver i utelivet. I forkant av denne rapporten ble informasjon om rusmiddelbruk samlet inn gjennom spørreskjema, alkometermålinger og analyser av spyttprøver/salivaprøver. Undersøkelsen foregikk enkelte helger i juni og august mellom kl. 23 og 04.

Formålet med studien var å sammenligne rusmiddelbruk i Oslo i 2017, med resultater fra en tilsvarende studie gjennomført i Oslo i 2014. Undersøke om rusmiddelbruken i Oslo var annerledes enn rusmiddelbruken i byer ellers på Østlandet. Samt undersøke om rusmiddelbruken blant 16–20 åringer fortsatt var høyt. Forekomsten av illegale rusmidler og alkoholbruk er også tatt med. I tillegg til mer tradisjonelle rusmidler, er forekomsten av et utvalg nye psykoaktive stoffer (NPS)også undersøkt.
Rapporten presenterer bruken av rusmidler i hele utvalget samlet og i ulike undergrupper (f.eks. kjønn- og aldersgrupper), og sammenligner resultatene med studien fra 2014.

Rapporten tar for seg 3 problemstillinger:
1: Har alkohol- og illegal rusmiddelbruk i Oslo endret seg fra 2014 til 2017?
2: Er rusmiddelbruken høyere i Oslo enn i øvrige byer på Østlandet i 2017?
3: Bruk av alkohol og illegale rusmidler blant deltakere under 21 år

Kort fortalt ser det ut til at alkoholbruken har økt fra 2014. Andelene som testet positivt for amfetaminer og NPS, som altså indikerer nylig bruk av stoffene, falt i perioden. Resultatene viste videre at andelen som testet positivt på MDMA/ ecstasy økte i perioden fra 1,3 til 2,8 prosent.
Den høyere alkoholbruken i Oslo gjelder både for de som er født i vestlige og ikke-vestlige land.
Omtrent en av ti testet positivt på minst ett illegalt rusmiddel i de mindre byene på Østlandet, men i Oslo testet nesten en av fem positivt.

Resultatene er delt inn i flere grupper og undergrupper og er oversiktlig satt opp i tabeller. For utfyllende informasjon, les rapporten her

År: 2019 Utgiver: Folkehelseinstituttet

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)