Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rft8rk
(Skriv inn koden over.)

 

Statistikk

Flere instanser har gjort statistikk tilgjengelig. Noen utvalgte statistikkbaser presenteres nedenfor.


Russtat
Sirus' statistikkdatabase - RusStat inneholder oppdatert og relevant statistikk om alkohol, narkotika og behandling.
ungdata.no
NOVA og Kompetansesentrene for rus tilbyr lokale ungdomsundersøkelser i kommunene.
EMCDDA
EUs narkotikaovervåkingssenter heter EMCDDA. Her finnes oversikt og analyser av narkotikasituasjonen i Europa.
Statistisk sentralbyrå: om barn og unge
På disse sidene finner du statistikk om barn og unge.
KRIPOS narkotikastatistikk
Belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.
Ungdomsundersøkelsen 2008
Kartlegging av bruk av alkohol og narkotika samt holdning til narkotika blant ungdom i alderen 15-20 år.
Dødsårsaksregisterets statistikkbank
Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, regions- og fylkesnivå
Eurostat. Your key to European statistics
Statistikkbase for Europa, i regi av EU
Reseptregisteret
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge.
Medisinsk fødselsregister
Her finner du informasjon om Medisinsk fødselsregister (MFR) som gir oversikt over alle fødsler i Norge, og tilrettelegger data for forskning og helseanalyser.
Barnefattigdom.no
Buf-dir sin kommunestatistikk over fattigdom i Norge

2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer