Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 654dt2
(Skriv inn koden over.)

 

Temarapporter

Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv
Kompetansesenter rus, Region Midt-Norge (2018)
Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse
Rapport fra Fagrådet for sosial ulikhet i helse (2018)
Lessons learned from Marijuana Legalization in four U.S. States and D.C.
Rapport fra SAM- Smart approaches to marijuana (2018)
Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2018)
Flere saker
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer