Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 53b50u
(Skriv inn koden over.)

 

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

Rapport fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU (2015)

Rapporten er utarbeidet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

Studien viser at 76 prosent av barn og ungdom på barnevernsinstitusjon har en eller flere psykiske lidelser. Rapporten anbefaler langsiktige, kontinuerlige tiltak for dem som trenger det.

I studien hadde forskerne følgende kriterier for deltakelse; Ungdommene skulle være mellom 12 og 20 år og bo i en barnevernsinstitusjon. Akuttplasserte barn og unge var ikke inkludert og det var heller ikke enslig mindreårige asylsøkere uten opphold i Norge. 78,5 prosent av de som deltok er etnisk norske.

Dette framkommer i rapporten:

  • 400 ungdom deltok. 323 av dem fylte kriteriene for minst én psykisk diagnose i løpet av de siste 3 månedene.
  • Det vil si at 76 prosent av alle barn på barnevernsinstitusjoner i Norge har psykiske lidelser. Til sammenligning ligger tallet i barnebefolkningen forøvrig på mellom fem og ti prosent.
  • Kun en av fire (38 prosent) oppga at de har fått hjelp fra spesialhelsetjenesten i samme perioden.
  • Kun 18 prosent av barneverninstitusjonene hadde faste rutiner for besøk av helsepersonell i institusjonene.
  • Ungdommene har en høy grad av samsykdom (det vil si mer enn en diagnose) mellom angst, depresjon og alvorlige atferdsforstyrrelser.
  • Ungdommene rapporterer om lav livskvalitet sammenlignet med ungdom i befolkningen generelt.
  • 23 prosent fyller de diagnostiske kriteriene for Asperger syndrom, av disse fylte 17 prosent kriteriene for en alvorlig atferdsforstyrrelse.

 

 

Les rapporten >> Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

År: 2015 Av: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)